Groen pleit voor slimme en duurzame stadsdistributie

17 December 2014

Groen is al lang voorstander van slimme stadsdistributie die een hoop grote  vrachtwagens uit de binnenstad kan houden. We willen dat er snel werk wordt gemaakt van een concreet project dat ook aangepast is aan kleinere winkels en waarbij er bewust wordt gekozen voor de meest duurzame vervoermiddelen, en dat alles gekoppeld aan een stevige communicatiecampagne. Vrachtwagens, vaak met erg grote opleggers, die de stad binnen rijden om bestellingen te leveren bij verschillende winkels zorgen voor verkeershinder en extra luchtvervuiling. Dat moet beter kunnen. Op heel wat plaatsen wordt ondertussen al geëxperimenteerd met vormen van slimme stadsdistributie (onder meer in Hasselt en Brussel). Daarbij leveren firma's aan de rand van de stad in een centraal depot, waarna de goederen gebundeld met elektrische voertuigen, fiets of fietscargo's bezorgd kunnen worden aan de winkels. In het verleden heeft Groen al heel wat voorstellen gedaan om ook in Leuven te beginnen met een gelijkaardig systeem. In het kader van de verschillende projecten van Leuven Klimaatneutraal circuleren er ook ideeën voor stadsdistributie. Het wordt nu tijd dat er concreet iets gebeurt, en vooral dat het echt duurzaam is.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Wij kijken uit naar concrete voorstellen die snel van start kunnen gaan, maar zouden daarbij enkele extra accenten willen leggen. Ten eerste is het belangrijk dat echt gekozen wordt voor duurzame vervoermiddelen. Kleine elektrische vrachtwagens zijn een mogelijkheid, maar we zouden graag zien dat daarnaast zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van fietscargo's. Ten tweede zou het systeem voldoende moeten afgestemd worden op de kleinere winkels. Het zou ook nuttig kunnen zijn te onderzoeken of binnen hetzelfde project een thuisbesteldienst kan worden uitgewerkt ? specifiek voor de kleinere winkels ? waardoor klanten hun grotere pakjes thuis kunnen laten bezorgen met een cargofiets. Grotere winkels kunnen dat vaak zelf organiseren, maar voor kleinere winkels zou het een extra ondersteuning kunnen zijn. Het zorgt er ook voor dat klanten minder geneigd zullen zijn hun auto te nemen om te gaan winkelen. Het is verder belangrijk dat op termijn een goede multimodale locatie wordt gezocht voor een centraal depot voor stadsdistributie. Een goede plek zou bv. op de site Leuven-Noord zijn, waar men een verbinding kan maken met het spoor en het dichtbij gelegen kanaal. En ten slotte zou de stad dit alles moeten ondersteunen met een stevige communicatiecampagne, gericht op klanten en winkeliers, om leveringen per fiets of fietscargo bekend te maken."

Toon Toelen, gemeenteraadslid

Info over de projecten in Hasselt en Brussel:

(Foto: CityDepot)