Groen pleit voor een inclusief voetbalbeleid

06 Juni 2012

Bij de afsluiting van het laatste voetbalseizoen verzocht voetbalclub KVC Kessel-Lo 2000 een aanzienlijk aantal jongeren tussen 10 en 13 jaar om zich volgend voetbaljaar niet meer bij de club in te schrijven. De club zou naar eigen zeggen over onvoldoende terreinen beschikken en niet genoeg gekwalificeerde trainers kunnen aantrekken om  de  betrokken jongens nog verder te kunnen omkaderen. Om dezelfde redenen zou de club ook nieuwe kandidaat-voetballertjes voortaan een soort selecterende 'toelatingsproef' laten doen. Volgens onze bronnen waren de trainers geen vragende partij voor de uitsluiting. De stad heeft in het verleden al erg veel geïnvesteerd in sportterreinen, in de verwachting dat de clubs een inclusief beleid zouden gaan voeren. Groen vindt dit een zeer pijnlijk verhaal en pleit voor een voetbalbeleid waar ? zoals de CD&V het deze dagen van de affiches schreeuwt ? alle jongens en meisjes kunnen worden inbegrepen. Fatiha Dahmani: "Zeker tot de leeftijd van 15 jaar moeten jongeren, liefst per fiets, terecht kunnen in een nabije voetbalclub. Het kan toch niet zijn dat kinderen en jongeren uit Leuven uiteindelijk alleen nog bij een buurgemeente terecht zouden kunnen. Want wat als mama of papa de kinderen niet telkens weg kan brengen?" Tie Roefs: "Het is belangrijk dat talentvolle voetbaljongeren hun weg kunnen vinden naar een eersteklasploeg als OHL. Het is echter van even groot belang dat jongeren die niet meteen het talent en/of de ambitie hebben om Thibault Courtois of Lionel Messi te worden, toch ook hun plaats vinden in de club  van hun keuze, samen met hun vrienden en vriendinnetjes. Door het vertrouwen dat echte vrienden elkaar geven, plooien ze zich immers dubbel voor elkaar en presteren ze soms zelfs beter dan meer getalenteerde spelers."

Als Leuven inderdaad gelijke kansen wil voor iedereen, dan moet de stad er mee voor zorgen dat jongens en meisjes die een keer per week willen trainen en zondag een wedstrijd tegen een andere ploeg uit de regio willen spelen, ook allemaal en zonder onderscheid aan hun trekken komen. En als dit betekent dat er voetbalterreinen moeten bijkomen, dan moet dat onderzocht worden. Als dit impliceert dat er meer moet samengewerkt worden met de omliggende gemeenten, dan moet Leuven in dit dossier op  meer bovenlokale samenwerking aansturen.Groen roept het stadbestuur op om voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen in augustus 2012 een oplossing te vinden voor de uitgesloten jongeren. Leuven zou, in overleg met de sportraad,  OHL en de andere voetbalclubs, werk moeten maken van een 'inclusief voetbalbeleid'.

 

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid, lijsttrekker gemeenteraad)

Tie Roefs (lijsttrekker district Leuven provincieraad)