Groen! pleit voor een comfortabeler busbaan op het Martelarenplein

24 Oktober 2009

Vrij snel na de heraanleg van het Martelarenplein vestigde raadslid Frans Dumont de aandacht op het afbrokkelen van de verharding van de busbaan vóór het station van Leuven. Op de reizigers, die te Leuven aankomen, maakt dit alles een slordige indruk. Groen!-Leuven laat er geen twijfels over bestaan dat voor de goede afwikkeling van het busverkeer deze busbaan noodzakelijk is en blijft. Frans Dumont: "Het behoud van de busbaan mag echter niet ten koste gebeuren van het mooie uitzicht dat het Martelarenplein bij de heraanleg gekregen heeft. Om de verdere afbrokkeling van het wegdek een halt toe te roepen, stellen we voor om de busbaan met een duurzamer verharding uit te rusten. Voor het nieuwe wegdek kan gekozen worden voor een materiaal dat aangewend werd voor de heraanleg van het gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en het Busstation." Frans Dumont, gemeenteraadslid