Groen Leuven maakt top lokale verkiezingslijst bekend

14 November 2023

Groen Leuven maakt top lokale verkiezingslijst bekend

"We maken ons klaar om samen met onze kandidaten en vrijwilligers de verwezenlijkingen van onze schepenen en raadsleden in de verf te zetten en onze groene visie voor de toekomst duidelijk te maken. We zullen actief opkomen voor alle Leuvenaars, met de focus op echte oplossingen voor wie kwetsbaar is en het moeilijk heeft. Dit doen we al in Leuven en daar blijven we voor werken." - Janne Vermeesch

Sinds oktober 2018 maakt Groen deel uit van het Leuvense stadsbestuur. Drie schepenen en zeven gemeenteraadsleden werkten de afgelopen jaren hard om van Leuven een duurzame, sociaalrechtvaardige stad te maken. Met bevoegdheden als klimaat, mobiliteit, wonen en afvalbeleid maakte Groen het verschil en drukte ze een duidelijke groene stempel op het beleid. Het werk is echter nog niet af. De volgende legislatuur wil Groen met de huidige schepenen verder bouwen aan een duurzaam, sociaal Leuven. Met hen opnieuw op kop op de lokale verkiezingslijst, maakt Groen Leuven zich klaar voor oktober 2024.

De leden van Groen hebben tijdens een ledenvergadering op maandag 13 november beslist over de belangrijke plaatsen op de lijst waarmee Groen naar de lokale verkiezingen van oktober 2024 trekt. David Dessers trekt de lijst, samen met Lies Corneillie op plaats 2 en Thomas Van Oppens op plaats 3. Eva Platteau duwt de lijst.

 "Dankzij het harde werk van onze schepenen de voorbije jaren, is Leuven een van de meest progressieve steden in ons land waar klimaatbeleid en sociaal beleid op natuurlijke wijze samenkomen. De groene schepenen zetten onze ideeën om in concrete verandering die goed is voor de Leuvenaar en de planeet", vertelt Nadia Naji, nationale co-voorzitster. "Ik ben heel blij dat de leden van Groen Leuven hen het vertrouwen geven om dit werk verder te zetten."

 "Na het sterke verkiezingsresultaat in 2018 waarbij we 19,7% van de stemmen binnenhaalden en zo de tweede partij werden in dit progressieve stadsbestuur, hebben we de voorbije jaren echt een groene stempel gedrukt op het beleid. We hebben gedaan waarvoor we in 2018 campagne hebben gevoerd: we hebben de basis gelegd voor een duurzame toekomst voor Leuven", vertelt David Dessers. "We hebben de omslag gemaakt naar duurzame mobiliteit met onder meer de uitbreiding van de zone 30, de uitrol van mobiliteitsplannen en een grote uitbreiding van het aanbod aan deelmobiliteit. De klimaatneutrale stad krijgt ook meer en meer vorm dankzij zonnepanelen in coöperatief model op stadsdaken en andere grote daken en stadsgronden ingezet voor innovatieve, duurzame stadslandbouwprojecten. De basis is gelegd, hierop willen we de komende jaren verder bouwen."

"We hebben niet alleen de basis voor een duurzame toekomst gelegd, maar ook voor een sociaalrechtvaardige toekomst, waar iedere Leuvenaar goed kan wonen en leven in onze stad", gaat Lies Corneillie verder. "We hebben één van de grootste uitdagingen in deze stad, die van betaalbaar wonen, vastgepakt en heel wat initiatieven opgezet. Denk maar aan de oprichting van de Community Land Trust Leuven, de oprichting van Huurhuis en de budgethuurwoningen voor wie moeilijk terechtkan op de private huurmarkt. De logge tanker die woonbeleid heet, zijn we stilaan aan het keren, maar dat doe je niet op zes jaar. Om verder werk te maken van een rechtvaardig woonbeleid is Groen ook de volgende bestuursperiode nodig."

 "We hebben als Groenen een nieuwe wind laten waaien in het stadsbestuur met vernieuwende initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de Materialenbank waar we afgedankte bouwmaterialen een tweede leven geven. Zo geven we concreet invulling aan onze ambitie om te bouwen aan een circulaire stad", vult Thomas Van Oppens aan. "We hebben de voorbije jaren met Groen de stad mee vorm gegeven. We hebben dat niet alleen gedaan, maar samen met de Leuvenaars. We hebben de voorbije jaren stevige stappen gezet op het vlak van burgerparticipatie, maar we beseffen dat het werk niet af is. We engageren ons dan ook om de komende jaren nog meer en beter samen met Leuvenaars de stad te maken."

Voor Groen Leuven is de focus voor 2024 duidelijk. "Wij gaan voor een klimaatstad, een solidaire en rechtvaardige stad waar het goed wonen en leven is voor iedereen, ook voor de toekomstige generaties", besluit lokale voorzitter Janne Vermeesch. "Wij maken ons klaar om samen met onze kandidaten en vrijwilligers de verwezenlijkingen van onze schepenen en raadsleden in de verf te zetten en onze groene visie voor de toekomst duidelijk te maken. We zullen actief opkomen voor alle Leuvenaars, met de focus op echte oplossingen voor wie kwetsbaar is en het moeilijk heeft. Dit doen we al in Leuven en daar blijven we voor werken."