Groen legt stadsbestuur Leuven drie fietsuitdagingen voor

22 Oktober 2015

Groen vraagt dat Leuven zich engageert voor een sterk fietsbeleid en legt meteen drie concrete uitdagingen voor aan het stadsbestuur. Fietsberaad Vlaanderen roept alle gemeenten op om een te ondertekenen. Het is de bedoeling dat het lokale bestuur zich verbindt tot drie concrete projecten die moeten gerealiseerd zijn voor eind 2018. Tijdens een studiedag op 10 december kunnen de gemeenten het fietscharter officieel ondertekenen. Wij hopen dat Leuven dat ook effectief zal doen.

fietscharter

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Voor ons is het vanzelfsprekend: Leuven moet zich engageren hiervoor. Wij hebben meteen al een voorstel voor de drie projecten:

  • In de categorie verkeersveiligheid stellen we voor dat de stad op korte termijn het Ladeuzeplein en één zijde van het Hooverplein autovrij maakt. Na een definitieve heraanleg zou de vrijgekomen ruimte een fietsstraat kunnen worden.
  • In de categorie economisch weefsel stellen we voor dat Leuven voor begin volgend jaar fietskoeriers toegang geeft tot winkelwandelstraten, ook tijdens de uren waarop andere fietsers geweerd worden.
  • In de categorie fietscultuur stellen we voor dat er vanaf 2016 politiepatrouilles per fiets komen tijdens grote evenementen en drukke winkeldagen."

Wij leggen dit voorstel voor aan de gemeenteraad van maandag 26 oktober.

Toon Toelen, gemeenteraadslid

Zie ook : http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Charter_SterkFietsbeleid.aspx