Groen heeft 17 prioriteiten voor NMBS voor spoornet rondom Leuven

02 Juni 2016

Naar aanleiding van een oproep van de NMBS heeft Groen een reeks prioritaire eisen voor een verdere verbetering van het spoornet vanuit en naar Leuven. In december 2017 gaat het nieuwe vervoersplan van de NMBS in werking. Daarom organiseerde de spoorwegmaatschappij een roadshow voor lokale besturen langs alle Vlaamse provinciehoofdsteden. In Leuven vond dit evenement plaats op 18 mei. Er werd toelichting gegeven bij de voornaamste opportuniteiten en knelpunten in Vlaams-Brabant. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Alle gemeentebesturen kregen de vraag om tegen 2 juni hun voornaamste verwachtingen te formuleren. Aangezien wij als groene gemeenteraadsfractie geen bevestiging konden krijgen dat het Leuvense stadsbestuur een wenslijst naar voren heeft geschoven, doen wij het dan maar zelf."

De Leuvense groenen hebben 17 prioriteiten voor de NMBS (voor 2017):  

 • een nieuwe stopplaats in Haasrode, met het oog op pendelaars  en studenten
 • doortrekken van de S-trein Brussel ? Leuven tot Haasrode met minimaal vier verbindingen per uur en per richting in de spits
 • opening van de stopplaats Arenberg op de lijn naar Ottignies voor de ontsluiting van de universitaire campus
 • een van de twee S-treinen tussen Leuven en Ottignies vervangen door een IC-trein Leuven ? Louvain-la-Neuve
 • méér en latere treinen op de rechtstreekse verbindingen tussen Leuven en de Europese wijk in Brussel
 • méér weekendtreinen van en naar Tienen
 • voldoende vroege en late treinen voor werknemers van de luchthaven
 • betere spreiding van de treinen naar de kust, in het bijzonder aan het einde van de dag
 • de L-trein Leuven ? Mechelen ? Gent opwaarderen tot IC-trein tussen Leuven en Mechelen  
 • hogere frequentie van de snelle verbinding met Antwerpen
 • opwaarderen van de L-trein Landen ? Leuven ? Hasselt in het weekend naar een uurdienst (in plaats van slechts 1 trein per 2 uur)
 • inleggen van een IC-trein Kortrijk ? Leuven ? Welkenraedt ? Aachen ter vervanging van de L-trein Welkenraedt ? Aachen
 • treintoestellen met een hogere capaciteit inleggen tijdens de spits van en naar Brussel, zodat minder pendelaars moeten rechtstaan en bijkomende groei mogelijk wordt
 • optimaliseren van de doorstroming op de Brusselse Noord-Zuid-as om de reistijd richting Gent en de kust te beperken
 • voldoende late treinen in het weekend van en naar Leuven om bezoekers van culturele activiteiten in staat te stellen het openbaar vervoer te gebruiken
 • invoeren van de eenmansbediening op de S- en L-treinen naar Duits en Nederlands voorbeeld om tegen dezelfde kosten méér treinen in te leggen
 • toekomstig aanbod afstemmen op de beoogde knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer in het plan Regionet Leuven.  

 

Naast de wijzigingen aan het vervoersplan van de NMBS vragen wij ook bijkomende inspanningen aan Infrabel en de NMBS Groep om:

 • de spoorwegovergangen in Wijgmaal veiliger te maken, door tunnels of bruggen die zachte weggebruikers stimuleren
 • Haasrode in te richten als P+R om vooral de Tiensesteenweg in de spits en op zaterdagnamiddag  te ontlasten van het autoverkeer
 • voldoende comfortabele fietsenstallingen te voorzien rondom de Leuvense stations, ook voor buitenmaatse en elektrische fietsen
 • de treinen naar de luchthaven uit te rusten met geschikte bagageruimte
 • de spoorwegtunnel aan de Bosstraat aan te passen voor fietsers en degelijk te onderhouden, met het oog op de toekomstige fietssnelweg Aarschot-Leuven
 • de kruising van de spoorweg en de Naamsesteenweg te optimaliseren met speciale aandacht voor zachte weggebruikers
 • de kleine tunnel onder het station van Leuven op te waarderen
 • het onderhoud van het Leuvense station structureler op te nemen, in het bijzonder de roltrappen.

 

Toon Toelen: "Gelet op de besparingen door de federale regering is er weinig budget om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De nood aan bijkomend openbaar vervoer is nochtans hoog. De autowegen rondom Leuven verzadigen in ijltempo. De nieuwe spitsstroken op de E40 zaten binnen de kortste keren weer vol. Daarom zijn we ook geen voorstander van een spitsstrook op de E314. Dat is alsof je het gat in de haag probeert weg te knippen. De enige duurzame oplossing ligt bij beter openbaar vervoer."

Toon Toelen, gemeenteraadslid