Goed wonen, daar vegen wij onze voeten niet aan

26 November 2022

Goed wonen, daar vegen wij onze voeten niet aan

"In het verleden is vaak gedacht dat 'de markt van vraag en aanbod' het probleem zou oplossen. Dat is echter niet het geval. Er is veel meer nodig." - Lies Corneillie

Het recht op wonen garanderen voor elke Leuvenaar is een speerpunt voor Groen Leuven. De voorbije jaren heeft Groen in het Leuvens stadsbestuur alle beschikbare instrumenten aangewend om dit recht te realiseren en ze zal dit ook de komende jaren blijven doen. Onder het motto "Aan goed wonen vegen wij onze voeten niet" gaat Groen Leuven de komende weken de boer op met haar verhaal rond wonen en gaat ze met Leuvenaars in gesprek. De campagne werd vanmiddag met een publieksactie vanop een reuze deurmat afgetrapt aan museum M in het bijzijn van covoorzitster van Groen Nadia Naji. 

"Vorige maand richtten we de Community Land Trust Leuven op en tegen 2025 komen er 200 budgethuurwoningen. Voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat breidden we de Leuvense huurpremie uit en ook de strijd tegen leegstand drijven we verder op. Dat is maar een greep uit de brede waaier aan initiatieven die we de voorbije vier jaar genomen hebben om werk te maken van het recht op wonen. Ook de komende jaren blijven we hard verder werken", vertelt schepen van wonen voor Groen Lies Corneillie. "Onder het motto 'aan goed wonen vegen wij onze voeten niet' gaat Groen Leuven de komende weken de boer op met haar verhaal rond wonen. We gaan met Leuvenaars in gesprek en lichten toe op hoe we het recht op wonen voor iedereen willen realiseren."

Groen Leuven lanceerde de campagne vanmiddag ter hoogte van museum M. Vanop een reuze deurmat met daarop de slogan 'aan goed wonen vegen wij onze voeten niet' gingen Lies Corneillie, covoorzitter van Groen Nadia Naji en Vlaams parlementslid An Moerenhout in gesprek met voorbijgangers over goed wonen. De komende weken trekt Groen Leuven met haar campagne ook naar de deelgemeenten. 

"Daar waar Groen lokaal mee aan de knoppen zit, zien we sterke schepenen die echt de handen uit de mouwen steken om zo hun gemeente of stad leefbaar, aangenaam en aantrekkelijk maken om in te wonen en de leven," zegt covoorzitster Nadia Naji. "In tegenstelling tot het kille beleid van de Vlaamse regering waar ze meer tijd, energie en geld steken in een klopjacht naar mensen die nu in een sociale woning wonen dan in het bijbouwen van woning voor die doelgroep."

Recht op wonen, een taak van de overheid

Goed wonen is een recht. Dat is voor Groen het uitgangspunt. Groen wil dat iedereen in Leuven in een goede woning kan wonen om zo een goed leven uit te bouwen. Dat betekent: een kwalitatieve woning kunnen huren of kopen. Als je woning goed en betaalbaar is, kun je immers focussen op andere belangrijke dingen om goed te leven. Wonen is een recht en dus een taak van de overheid. "Een grondrecht kunnen we niet zomaar overlaten aan de markt; waar vaak winst en rendement domineren op het algemeen belang", aldus Corneillie. "De overheid moet er alles aan doen om dat recht voor iedereen te garanderen, net zoals ze dat doet voor het recht op gezondheidszorg en goed onderwijs." "Eigenlijk is het vooral de Vlaamse regering die op verschillende manieren het recht op wonen kan realiseren, maar dat doet ze veel te weinig", vult Vlaams parlementslid An Moerenhout aan. "Het is dan ook heel goed dat Leuven zelf initiatief neemt en in actie komt daar waar de markt en de Vlaamse overheid tekortschieten." 

Bijzondere aandacht gaat naar wie het vandaag het moeilijkst heeft en uit de boot valt: dat zijn de huurders (ongeveer de helft van alle Leuvenaars) en de mensen met een beperkt inkomen. Meer dan de helft van de huurders betaalt meer dan 1/3 van het inkomen aan wonen. Vele huurders houden na het betalen van huur en energie te weinig over aan het einde van de maand om goed te leven. Wie met een kleiner inkomen op zoek gaat naar een goede huurwoning, heeft het in Leuven moeilijk.

"In het verleden is vaak gedacht dat 'de markt van vraag en aanbod' het probleem zou oplossen. Dat is echter niet het geval. Er is veel meer nodig. Met Groen komen we met nieuwe ideeën en brengen we die innovatieve oplossingen ook in de praktijk. Dat doen we het liefst in samenwerking en met de expertise van velen. Beproefde recepten die wel werken, zetten we verder. Sociale huisvesting bijvoorbeeld. Daarom werken we samen met sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal aan extra kwalitatieve sociale woningen", besluit Corneillie.