Stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, UCLL en imec formaliseren samenwerking rond stedelijke klimaattransitie

08 September 2022

Stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, UCLL en imec formaliseren samenwerking rond stedelijke klimaattransitie

In maart 2022 lanceerden KU Leuven, hogeschool UCLL, imec, stad Leuven en Leuven 2030 vzw samen het Leuven 2030 Urban Lab. Met dit initiatief slaan ze de handen in elkaar om in Leuven nog nauwer te gaan samenwerken rond duurzaamheidsvraagstukken. Zo willen ze de klimaattransitie helpen versnellen. Op de tweede grote werksessie van het lab gisterenavond formaliseerden de initiatiefnemers dit partnerschap. De burgemeester, rector, directeuren en CEO ondertekenden een intentieverklaring tot samenwerking.  Om de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beleid specifiek rond klimaatvraagstukken te versterken richtten stad Leuven, Leuven 2030, KU Leuven, UCLL en imec het Leuven 2030 Urban Lab op. Ze deden dat in aanwezigheid van meer dan honderd onderzoekers, docenten, beleidsmakers en onderwijsexperts. Het Urban Lab detecteert Leuvense (onderzoeks)noden rond duurzaamheid waarmee de onderwijsinstellingen vervolgens aan de slag gaan. Het is ook een ontmoetingsplek rond wetenschappelijke kennis over stedelijke duurzaamheid; een plek waar beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgers, bedrijven, docenten en studenten intens kunnen uitwisselen om antwoorden te formuleren op de klimaatcrisis. "De samenwerking binnen het Leuven 2030 Urban Lab moet ervoor zorgen dat de stad kan ingezet worden als een laboratorium waar deze duurzaamheidsuitdagingen worden aangepakt en gezocht kan worden naar duurzame oplossingen." - David Dessers "De Europese Commissie selecteerde Leuven net voor de zomer als één van de honderd Europese steden die hun klimaattransitie willen versnellen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee", licht David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid en voorzitter van Leuven 2030 Urban Lab, toe. "De samenwerking binnen het Leuven 2030 Urban Lab moet ervoor zorgen dat de stad kan ingezet worden als een laboratorium waar deze duurzaamheidsuitdagingen worden aangepakt en waar gezocht kan worden naar duurzame oplossingen. Om dit te formaliseren ondertekenden we gisteren een intentieverklaring tot samenwerking. We gaan in eerste instantie een samenwerking aan voor vier jaar, nadien evalueren we." Samenwerking centraal  De stad, Leuven 2030, KU Leuven, UCLL en imec bundelen dus de krachten in het Leuven 2030 Urban Lab. Samenwerking staat centraal in de intentieverklaring die ze gisterenavond ondertekenden. "De Leuvense klimaattransitie vertrekt van meet af aan vanuit een uniek samenwerkingsmodel waarin alle hoekstenen van de samenleving de handen in elkaar slaan voor een gedeelde toekomst, een aanpak waarmee Leuven tot ver buiten de eigen landsgrenzen inspireert. De handen structureel in elkaar slaan staat ook in de intentieverklaring en in het Leuven 2030 Urban Lab centraal", stelt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030. "Als universiteit brengen we verschillende perspectieven samen om maatschappelijke uitdagingen te doorgronden en duurzame oplossingen te zoeken. Die unieke rol willen we concreet maken in het Leuven 2030 Urban Lab, voor en samen met de stad, de partners van Leuven 2030 en met imec en UCLL. Steden zijn voortrekkers in de transitie naar een duurzamere samenleving, en met dit initiatief zetten we samen een belangrijke stap in de goede richting", vult Professor Karel Van Acker, voorzitter van de Duurzaamheidsraad van de KU Leuven, aan.Luc Van den hove, CEO van imec, gaat verder: "Geen enkele universiteit, onderzoekscentrum of stad kan de complexe problematiek van de klimaattransitie in zijn eentje benaderen. Om onze ambities en daadkracht op het vlak van duurzaamheid te versterken, slaan we de handen in elkaar. Door onze technologische kennis te delen en door samen repliceerbare initiatieven op te zetten, wil imec de klimaattransitie in Leuven en in de bredere Vlaamse regio helpen versnellen. Zo kunnen we samen met onze partners in Leuven 2030 Urban Lab een duurzame toekomst garanderen." Pieter Willems, directeur Research & Expertise van UCLL, besluit: "Via deze structurele samenwerking versterkt onze hogeschool haar ambitie om met haar expertisecentra en opleidingen mee het verschil te maken in de Leuvense regio. Vandaag is het versnellen van de klimaattransitie urgent en een thema waar we allemaal samen onze schouders onder willen zetten: jongeren, professionals, onderzoekers… De transitievraagstukken bieden onze studenten en onderzoekers bovendien de mogelijkheid om in samenwerking innovatieve oplossingen uit te werken die tot effectieve impact leiden. Dit verhoogt het leerplezier en leervermogen en maakt op termijn van al onze studenten echte 'sustainability changemakers'. Dit is een win-win op alle vlakken." Thematische werkgroepen Binnen het Leuven 2030 Urban Lab werden thematische werkgroepen samengesteld rond thema's als mobiliteit, circulaire economie, energie, klimaatadaptatie, voeding en inclusie en sociale rechtvaardigheid. In elke werkgroep zijn onderzoekers en docenten actief. Tweede grote werksessie De intentieverklaring werd ondertekend op de tweede grote werksessie van het Leuven 2030 Urban Lab gisterenavond in De Hoorn. De eerste werksessie ging door in maart 2022. Meer dan honderd onderzoekers, docenten, ambtenaren en politici dachten gisterenavond binnen de thematische groepen na over een aantal concrete vragen die mogelijkheden bieden voor onderzoeks- en onderwijstrajecten. Specifiek voor elk thema werd een aantal concrete vraagstukken op tafel gelegd. Aanwezigen kregen ook de ruimte om ideeën aan te reiken voor onderzoek, en te landen met concrete afspraken. Er werden meteen 55 concrete beloftes tot samenwerking gemaakt, van stadsdiensten die rondleidingen organiseren voor onderzoekers aan de KU Leuven en onderwerpen voor masterthesissen tot voorstellen voor concrete onderzoeksprojecten. De werksessies worden zesmaandelijks georganiseerd. De volgende werksessie is voorzien voor het voorjaar van 2023.