Grote fietszone in Leuvense binnenstad

28 Augustus 2020

Grote fietszone in Leuvense binnenstad

Fietsers en voetgangers bepalen voortaan het ritme in 75% van de binnenstad De stad Leuven geeft fietsers vanaf het nieuwe schooljaar nog meer ruimte. 60% van de binnenstad wordt vanaf 1 september immers fietszone. Dat is een aaneengesloten netwerk van fietsstraten. Fietsers mogen er de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten en de volledige rechterhelft van de rijbaan in tweerichtingsstraten. Auto’s en andere motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen. Met deze ingreep wordt het nog aangenamer en veiliger fietsen in de binnenstad. Hiermee zet het stadsbestuur een nieuwe stap om van Leuven nog meer een fietsstad te maken. Samen met de bestaande voetgangerszone betekent dat dat fietsers en voetgangers voortaan het ritme bepalen in 75% van de binnenstad. Het aantal fietsers in Leuven is de voorbije jaren sterk gestegen. Uit verkeerstellingen uitgevoerd in mei 2019 bleek nog dat het aantal fietsers in de binnenstad met maar liefst 44% is toegenomen. Tijdens de lockdown ontdekten nog meer mensen de voordelen van de fiets. "Dankzij de fietszone zal het nog aangenamer en vooral veiliger worden om te fietsen." - David Dessers "De invoering van een fietszone in 60% van de binnenstad is dan ook niet meer dan logisch. Het fietsgebruik in onze stad is als het ware ontploft. Fietsers zijn nu al de hoofdgebruikers van onze straten", aldus een opgetogen schepen van mobiliteit David Dessers. "Met de fietszone en de bestaande voetgangerszone geven we een duidelijk signaal: fietsers en voetgangers bepalen voortaan het ritme in de binnenstad. Dankzij de fietszone zal het nog aangenamer en vooral veiliger worden om te fietsen. Dat is in het bijzonder goed nieuws voor de jongeren die vanaf 1 september opnieuw naar school gaan en de studenten die binnen enkele weken weer afzakken naar Leuven. We hopen hiermee nog meer mensen te verleiden om wat vaker de fiets te gebruiken."  Er wijzigt niets aan de verkeerssituatie. Woningen, horeca en handel blijven dus op dezelfde manier bereikbaar, maar door de snelheid te verlagen, zal de veiligheid toenemen. De binnenstad telde al vier fietsstraten. Daar komen er nu nog extra bij. Belangrijke assen voor het openbaar vervoer, de primaire lussen met de parkings die belangrijk zijn voor de autobereikbaarheid en de ontsluiting van het autoverkeer, en straten met een steile helling, vallen buiten de fietszones. Geldende verkeersregels De bestaande snelheidslimiet van 30 km per uur in de binnenstad blijft ook in de fietszone van kracht. Maar de fietszone brengt ook nieuwe verkeersregels met zich mee. Auto’s en andere motorvoertuigen mogen er geen fietsers voorbijsteken. Fietsers mogen elkaar wel voorbij steken en mogen naast elkaar rijden. De voorrangsregels gelden ook in de fietszone. De regels voor de fietsers gelden ook voor elektrische fietsen, speed pedelecs, steps, segways, scootmobielen, fietsen met aanhangwagen en driewielers tot 1 meter breed. "We vragen de fietsers om hun plaats in te nemen en aan iedereen die de weg opgaat, om hoffelijk te zijn", vult Dessers aan. In de voetgangerszone, winkelwandelstraten en woonerven blijven de bestaande regels van toepassing. "Samen met de fietszones zorgen we er zo voor dat er voldoende ruimte is voor zowel fietsers als voetgangers. Maar liefst 75% van de binnenstad wordt voetgangers- of fietszone", aldus Dessers. Signalisatie De fietszone wordt duidelijk aangeven in het straatbeeld. Aan het begin en einde van de zone komen de wettelijke verkeersborden. Op sommige plaatsen komen er thermoplasten op de grond. Dat zijn grote grondstickers met een afdruk van het verkeersbord. Die zorgen voor nog meer zichtbaarheid. De stad beseft dat nieuwe verkeersborden alleen vaak onvoldoende zijn om een nieuwe situatie aan te duiden. Daarom plaatst de stad gedurende de eerste maanden ook grote campagneborden op bepaalde plekken. Die vertellen heel duidelijk wat er verwacht wordt van de auto’s: we bedanken hen om achter de fietsers te blijven.