Leuven 2030 haalt Europese expertise naar Leuven voor versnelling klimaataanpak

24 Oktober 2019

Leuven 2030 haalt Europese expertise naar Leuven voor versnelling klimaataanpak

Leuven is door de Europese gemeenschap voor klimaatinnovatie EIT Climate-KIC geselecteerd als één van de tien icoonsteden, samen met o.a. Kopenhagen, Madrid, Amsterdam en Wenen. Als icoonstad zullen Leuven 2030 en stad Leuven samen met EIT Climate-KIC dit jaar nog een strategisch plan uittekenen voor de Leuvense klimaataanpak in 2020. Leuven kan naast expertise vanuit de gemeenschap ook rekenen op betekenisvolle financiële steun van 100.000 euro. Begin maart stelde Leuven 2030 haar Roadmap 2025 · 2035 · 2050 voor, een uniek actieplan dat toont welke stappen we jaar na jaar moeten nemen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Om de implementatie van deze Roadmap te versnellen, slaan Leuven 2030 en stad Leuven nu de handen in elkaar met de Europese gemeenschap voor klimaatinnovatie EIT Climate-KIC. Met het programma 'Healthy, Clean Cities' nemen ze tien Europese steden onder de arm om hen te ondersteunen bij het uittekenen van een strategisch plan voor hun klimaattransitie. "We zijn erg trots dat Leuven 2030 en haar Roadmap mee aan de basis liggen van deze positie als icoonstad in dit Europese klimaatprogramma", zegt Katrien Rycken, projectcoördinator Leuven 2030. De tien steden die mogen deelnemen aan dit programma zijn geselecteerd op basis van hun klimaatambities en het proces dat ze reeds opzetten om die klimaatambities waar te maken. "De plannen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken, liggen er. Het is nu zaak om die plannen om te zetten in de praktijk. We moeten de komende jaren een versnelling hoger schakelen en dat zal veel middelen vragen. We zijn dan ook blij met de expertise en financiële steun van EIT Climate-KIC en hopen dat dit het begin is van een lange, vruchtbare samenwerking", zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. “Het is fantastisch dat een stad als Leuven nu in een samenwerkingsverband zit met steden als Wenen en Amsterdam." EIT Climate-KIC selecteerde Leuven voor dit programma omwille van de ambitieuze klimaatplannen van het stadsbestuur, de toegewijde en innovatieve universiteit en het werk van Leuven 2030. De vzw vormt de motor van de stedelijke klimaataanpak en de Roadmap 2025 · 2035 · 2050, die de stappen naar een klimaatneutraal Leuven helder uittekent. "We zijn erg trots dat Leuven 2030 en haar Roadmap mee aan de basis liggen van deze positie als icoonstad in dit Europese klimaatprogramma, dat financiële middelen én expertise naar onze stad brengt. Deze samenwerking zal ongetwijfeld zorgen voor een versnelling in de vertaling van de Roadmap naar concrete acties en impact in Leuven", stelt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. Samen met andere geselecteerde steden zoals Kopenhagen, Amsterdam, Wenen, Madrid en Milaan vormt Leuven nu een uniek en sterk netwerk van vooruitstrevende steden. "Het zijn de steden die het voortouw nemen in de hele klimaatproblematiek", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "Dat EIT Climate-KIC Leuven selecteert om deel uit te maken van deze icoonsteden, is opnieuw een erkenning voor ons uniek Leuvens model van samenwerking. Daarmee kunnen we andere steden inspireren, net zoals wij kunnen leren van steden als Kopenhagen of Wenen. Dat Leuven in één adem genoemd wordt met deze vooruitstrevende wereldsteden, maakt me bijzonder trots." 100.000 euro voor Leuven Voor de samenwerking in 2019 is een subsidie van 100.000 euro toegekend aan Leuven en slaan vier expertisepartners van EIT Climate-KIC en de achttien programma-verantwoordelijken van Leuven 2030 de handen in elkaar. Deze programmaverantwoordelijken zijn begin september van start gegaan om de dertien programma's uit de Leuvense Roadmap om te zetten naar concrete actie en impact in onze stad. De vier expertisepartners en de programmaverantwoordelijken zullen samenwerken aan een sterk strategisch plan voor de Leuvense klimaattransitie in 2020. "Vandaag is het begin van een reis samen. Door ons te engageren om lang samen te werken, kunnen we de beste ideeën en het beste talent naar Leuven brengen om innovaties te realiseren waarvan we weten dat ze nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen te bereiken", vertelt een enthousiaste Thomas Osdoba, senior advisor bij EIT Climate-KIC. Het strategisch plan zal uittekenen hoe de Roadmap in 2020 kan gerealiseerd worden in Leuven op vlak van het te voeren proces, het betrekken van de hele samenleving in de klimaataanpak, het inzetten van investeringsprogramma’s en bekijken welke nieuwe businessmodellen en financieringsoplossingen er bestaan. Op die manier leidt dit partnerschap tot het versnellen van vooruitstrevende acties in Leuven op vlak van energieverbruik van gebouwen, mobiliteit, voedsel en afval, en circulaire economie. Met Leuven 2030 heeft stad Leuven al leiderschap getoond op het gebied van klimaatactie en duurzame ontwikkeling. Zoals bij veel toonaangevende steden hebben deze klimaatinspanningen duidelijk gemaakt dat er meer steun nodig is om de klimaatambities te bereiken. De gedeelde ambitie van Leuven 2030 en stad Leuven is dan ook om de samenwerking met EIT Climate-KIC en haar partners te verlengen tot eind 2020 en daarvoor een extra subsidie van 1 miljoen euro naar Leuven te halen. EIT Climate-KIC EIT Climate-KIC is een kennis- en innovatiegemeenschap die zich inzet om projecten en processen, die de samenleving op weg helpen naar een klimaatneutrale, koolstofvrije toekomst, te ondersteunen met expertise en financiële middelen. Het maakt onderdeel uit van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) van de Europese Unie. Via dit partnerschap met EIT Climate-KIC zullen Leuven 2030 en stad Leuven samenwerken met wereldleiders op het gebied van innovatie-inspanningen, financiële oplossingen en het betrekken van burgers en beleidsmakers.