Eindelijk een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in Leuven

16 September 2015

Groen is tevreden dat ook Leuven eindelijk kiest voor de oprichting van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen. Voor Groen biedt een LOI, een kleinschalige opvang, goede mogelijkheden voor een kwaliteitsvolle opvang van deze groep vluchtelingen. Een kleine geschiedenis over de inspanning om een LOI in Leuven te starten Tijdens de vorige legislatuur heeft Groen verschillende pogingen ondernomen om de toenmalige meerderheid te overtuigen om een LOI in Leuven te starten. Op de OCMW-raad van januari 2011 werd het

voorstel van Groen om te onderzoeken of een LOI in Leuven kan opgestart worden voorgelegd. Helaas werd dit voorstel toen weggestemd.

Bij de start van de nieuwe legislatuur werd voor het OCMW een sociale coalitie gesmeed tussen sp.a, CD&V en Groen. In de beleidsnota werd het onderzoek naar de mogelijkheid van de oprichting van een LOI voor NBMV als punt opgenomen. Er werden verschillende gesprekken opgestart, onder meer met Fedasil en het kabinet van staatssecretaris De Block. Maar door de kortetermijnpolitiek van de toenmalige federale regering ? met zelfs het sluiten van LOI's her en der ? was het duidelijk dat er voorlopig geen LOI in Leuven kon komen.

De huidige vluchtelingenstroom noopte de federale regering tot een antwoord en zo werden de OCMW's opnieuw opgeroepen om hun LOI's open te stellen of nieuwe op te richten. Dit gaf de mogelijkheid aan Leuven om opnieuw een aanvraag in te dienen voor een LOI voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Waarom een LOI voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen?

Louis Debruyne, OCMW-raadslid voor Groen: "Kleinschalige opvang via een LOI biedt voor deze groep asielzoekers, de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, veel mogelijkheden voor een kwaliteitsvolle opvang. Opvang van asielzoekers is een kerntaak en de bevoegdheid van het OCMW. Door de federale bijdrage en dankzij het ter beschikking stellen van een woonruimte door de KULeuven konden we nu sneller tot een concreet initiatief komen.".

Groen waardeert dat het OCMW van Leuven al grote inspanningen doet voor de asielzoekers. Maar nu de nood hoog is, moet Leuven een tandje bijsteken

"Leuven is een rijke stad. Veel Leuvenaars willen hun steentje bijdragen, en vragen helemaal niet om de opvangcrisis van asielzoekers buiten de stadspoorten te houden. Door een aantal LOI-plaatsen te voorzien en mee in te gaan op het aanbod van de KULeuven en van geëngageerde Leuvenaars, kan het OCMW een krachtig signaal van solidariteit geven", aldus nog Louis Debruyne.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid

 

 

(foto: "(Syria 1, Emergencies 6) (9362333059)" by Trocaire from Ireland - DSC_0871 (Syria 1, Emergencies 6). Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons)