Eerste stadscongres Groen Leuven: stadsbestuur moet meer ambitie tonen

15 Februari 2014

Vandaag organiseerde Groen Leuven haar eerste open stadscongres. Er waren werkgroepen over verschillende thema's, en de verschillende mandatarissen stelden zich voor. In een motie roept Groen het stadsbestuur op om meer ambitie te tonen voor betaalbaar wonen, een klimaatneutrale stad, participatie. Groen vraagt ook een blijvende inzet voor armoedebestrijding. Vandaag organiseerde Groen Leuven in het Wagehuys haar eerste stadscongres. In de voormiddag was er een algemene ledenvergadering, waar de leden onder meer een motie hebben uitgewerkt die dan later aan het stadscongres werd voorgelegd. Tijdens het stadscongres konden leden en sympathisanten kennismaken met de verschillende groene mandatarissen. In drie werkgroepen werd er gediscussieerd over betaalbaar wonen, een klimaatbestendige stad, en een stad op kindermaat. De resultaten van die discussies werden voorgelegd bij het einde van het congres. Na de toelichting van de motie over 'De staat van de stad' waren er nog afsluitende speeches door Fatiha Dahmani (fractieleidster), Anne Dedry (lijsttrekster Kamer) en Hermes Sanctorum (lijsttrekker Vlaams Parlement).

Jan Mertens (voorzitter): "Met onze leden hebben we de analyse gemaakt van het eerste jaar van deze legislatuur, en op basis daarvan hebben we vier boodschappen voor het stadsbestuur. (1) Wij vinden dat er echt nood is aan meer ambitie voor betaalbaar wonen. Wat er nu voorzien is in het bestuursakkoord volstaat niet. We vragen nieuwe wegen voor het woonbeleid, met meer aandacht voor nieuwe woonvormen als samenhuizen en voor duurzaamheid, meer aandacht voor huren, en een sterkere rol van de lokale overheid. Daarnaast roepen we de andere partijen op ons voorstel voor een stedelijke woonraad goed te keuren. (2) Om Leuven klimaatneutraal te maken, is er echt meer nodig dat wat nu in het bestuursakkoord staat. Het stadsbestuur moet echt kiezen voor duurzame mobiliteit. De bouw van de Bruulparking is fundamenteel in tegenspraak met de klimaatneutrale optie. Verder vragen we dat de aandacht voor klimaatbestendigheid (de aanpassing aan de klimaatverandering) structurele aandacht krijgt. In de werkgroep werd voorgesteld dat er systematisch een klimaattoets wordt uitgevoerd voor nieuwe infrastructuurprojecten. (3) Het stadsbestuur zou voluit moeten kiezen voor participatie. Groen vraagt dat het stadsbestuur dit jaar bewijst dat men het meent. Zo willen we zien of men bereid is de plannen voor de Hertogensite aan te passen na de suggesties van de bewoners en of er op een andere manier zal worden omgegaan met de verschillende buurtcomités. (4) Het OCWM heeft het voorbije jaar goed werk geleverd, en moet dat verder kunnen zetten. Groen vraagt dat de extra middelen die naar Leuven komen voor de aanpak van de kinderarmoede in voldoende grote mate terechtkomen bij projecten van het OCWM. We kijken ook uit naar de concrete omzetting van het akkoord over een project in het kader van de lokale voedselstrategie."

Het open stadscongres wordt een jaarlijks weerkerend evenement.

 

Jan Mertens, voorzitter Groen Leuven

bijlage: motie

BIJLAGEN:
motie_1ste_stadscongres_groen_leuven.pdf