Een lokaal energiebedrijf voor meer energie-autonomie, dat wil Groen in Leuven

04 Juni 2012

Leuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Een goed voornemen, maar er zal nog hard gewerkt moeten worden om dat ook te realiseren. Groen heeft alvast heel wat ideeën klaar, en een daarvan is een lokaal energiebedrijf. Dat model bestaat al in verschillende Nederlandse gemeenten, en ook in Hasselt. Bij het streven naar een klimaatneutrale stad is nadenken over een grotere zelfvoorziening op het vlak van energie een sleutelelement. Ernaar streven om alle elektriciteit die in Leuven wordt verbruikt ook lokaal duurzaam te produceren, dat moet het doel zijn. Toon Toelen (provincieraadslid): "Groen is in dat verband voorstander van de oprichting van een lokaal energiebedrijf, dat alle projecten kan coördineren. Zo'n energiebedrijf is geen fictie, het bestaat al op andere plaatsen. Zo wil de stad Hasselt overgaan tot de oprichting van een eigen energiebedrijf. Concreet wordt het energiebeheer van de stad ondergebracht in een IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap). Men wil werk maken van rationeel energiegebruik en productie van hernieuwbare energie. In het energiebedrijf wil de stad zelf een meerderheid van aandelen houden. Daarnaast wil men partners zoeken bij bedrijven die in de sector actief zijn, en ook bij burgers. Burgers kunnen zo via een coöperatie aandeelhouder worden. Een interessant model dus, dat mogelijkheden geeft om een samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers concreet vorm te geven."

Ook in Nederland zijn er al verschillende gemeentes die ondertussen hun eigen energiebedrijf hebben opgericht, zoals bv. de gemeente Dordrecht. Het energiebedrijf kan opbrengsten van deelprojecten opnieuw investeren in andere, zo blijven ze binnen de coöperatie. Men wil aan burgers mogelijkheden bieden om in hun woningen te investeren, via een aanbod van bv. energiescans en zonnedaken.

Toon Toelen: "We zijn er al langer van overtuigd dat we enkele nieuwe instrumenten nodig hebben om tot een sterker energiebeleid te komen. Een energiebedrijf kan een deel van het antwoord zijn op die uitdaging. Wat moet zo'n bedrijf gaan doen? We denken onder meer aan de volgende opdrachten: in kaart brengen en organiseren van reststromen van bedrijven die zo terug kunnen aangeboden worden, energieneutraal maken van overheidsgebouwen, aanbieden van projecten als 'rent-a-roof' voor appartementsgebouwen, mee een rol spelen in wijkgerichte aanpak van energetische renovatie, opstarten van voorbeeldprojecten, in samenwerking met de universiteit, en opzoeken en bundelen van financiële kanalen voor projecten."

Toon Toelen, provincieraadslid en tweede plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen