EcoWerf start met de productie van biogas in nieuwe vergistingsinstallatie

18 Maart 2023

EcoWerf start met de productie van biogas in nieuwe vergistingsinstallatie

"Met de bouw van deze installatie maximaliseert EcoWerf niet alleen de energieopbrengst, ze creëert ook een energiepositieve site." - Wouter Florizoone

Vrijdag 17 maart opende EcoWerf officieel haar nieuwe vergistingsinstallatie. Naast het jaarlijks produceren van 20.000 ton waardevolle compost uit gft-afval, start EcoWerf met de productie van biogas uit datzelfde gft-afval.

Per jaar kan EcoWerf op die manier 12.000 MWh groene warmte produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse warmtegebruik van ruim 500 gezinnen. Ook wordt er jaarlijks zo'n 11.000 groene MWh elektriciteit opgewekt, wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. 25% van de geproduceerde energie wordt hergebruikt in de eigen gebouwen en installaties, 75% van de opgewekte energie wordt opgeladen op het elektriciteitsnet.

"Met de bouw van deze installatie maximaliseert EcoWerf niet alleen de energieopbrengst, ze creëert ook een energiepositieve site." laat ondervoorzitter van Ecowerf en gemeenteraadslid Wouter Florizoone weten. Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop in de EcoWerf-regio. 

Naast de eigen productie van energie via deze vergistingsinstallatie gaat EcoWerf de klimaatuitdaging ook aan binnen haar dagelijkse dienstverlening. Dit doet ze door de halvering van de CO2-uitstoot van haar wegtransport door o.a. het vervoer van afval over water, de implementatie van ondergrondse sorteerstraten en de herinrichting van haar recyclageparken. "Alles samen levert dit een CO2-besparing op van 5.000 ton per jaar", vult schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens aan. "EcoWerf draagt zo bij aan de klimaatdoelstelling van Vlaanderen. Groene energieproductie uit afval, gewoon hier in Leuven!"

Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten ondersteunt. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Leuven en Vlaanderen te realiseren. De bouw van de volledige installatie is gebudgetteerd op 15 miljoen euro.

Zeker in deze tijden van energieschaarste is de bouw van de vergistingsinstallatie een strategische investering met een hoog duurzaamheidspotentieel dat economisch te verantwoorden is.

"We kijken nu concreet vooruit naar de volgende stap en dat is het gebruik van restwarmte in de onmiddellijke periferie van de site en de plannen voor de bouw van een windturbine." aldus Wouter Florizoone.

De vergistingsinstallatie in enkele cijfers
  • De vergistingsinstallatie heeft een diameter van 15 meter, een hoogte van 33 meter,  weegt 220 ton en heeft een volume van 3.130 m³.
  • Verwerking van 50.000 ton organisch afval per jaar.
  • Productie van 20.000 ton per jaar van vermarktbare compost met Vlaco-label.
  • 25% van de geproduceerde energie wordt hergebruikt in de eigen gebouwen en installaties.
  • 75% van de opgewekte energie wordt opgeladen op het elektriciteitsnet.
  • Per jaar kan EcoWerf 12.000 MWh groene warmte produceren = jaarlijks warmtegebruik van 500 gezinnen.
  • Per jaar kan EcoWerf 11.000 groene MWh elektriciteit opwekken =  jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen.