Doorstroming busverkeer op de Aarschotsesteenweg kan veel beter

22 November 2011

Wie de bus neemt naar Leuven op de Aarschotsesteenweg langs de Vaart, zal daar al dikwijls stil gestaan hebben. Het was perfect mogelijk geweest daar een busbaan te voorzien, maar dat gebeurde niet. Het omleiden van het autoverkeer langs de Begaultlaan kan een oplossing bieden. Regelmatig staan de bussen, bv. komend uit de richting Rotselaar, op de Aarschotsesteenweg langs de Vaart in de file (ter hoogte van Metaleuven). De doorstroming is moeilijk. De kans om de steenweg anders in te richten werd gemist, maar er zijn nog mogelijkheden. Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Leuven is de Aarschotsesteenweg geselecteerd als een verbindingsweg met de regio waarop de doorstroming van het openbaar vervoer "maximaal" gevrijwaard moet worden. Ondanks die bindende bepalingen vond het provinciebestuur het niet nodig om bij de heraanleg van de Aarschotsesteenweg langsheen de Vaart een vrije busbaan richting Leuven te realiseren. De ruimte die vroeger door goederensporen van de NMBS in beslag werd genomen had men hiervoor kunnen gebruiken. Een zoveelste gemiste kans om het gebruik van het openbaar vervoer daadwerkelijk te promoten." Nu er gewerkt wordt aan de herinrichting van de Vaartkom, zijn er nog mogelijkheden om de doorstroming van de bussen te verbeteren. Frans Dumont: "Door de ontwikkeling van de Vaartkom zal het probleem van de doorstroming op de Aarschotsesteenweg nog toenemen. Een mogelijke oplossing voor de doorstroming van het openbaar vervoer kan gezocht worden in het omleiden van het autoverkeer richting Leuven via de Begaultlaan." Frans Dumont , gemeenteraadslid