De groene kandidaten voor het OCMW

28 September 2012

Groen kiest ervoor ? net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ? om haar kandidaten voor het OCMW op de gemeenteraadslijst te presenteren aan de Leuvense kiezer. Deze vier kandidaten zijn (van links naar rechts op de foto): Frieda Jans, Ward Flachet, Heidi Vanheusden en Louis Debruyne. Groen heeft een sterk sociaal programma. Groene maatregelen zijn op zijn best ecologisch en sociaal. Een voorbeeld: sociale huisvesting moet energiezuinig zijn. Op die manier helpen we het klimaat maar doen we ook de energiefactuur (en die kan behoorlijk hoog zijn) gevoelig dalen. Groen wil geen Leuven waar alleen de rijken het goed toeven vinden en waar wie het niet breed heeft, wordt verdreven naar omstreken. Daarom moet er werk gemaakt worden van betaalbare en sociale woningen. Leuven mag hierin niet ter plaatse blijven trappelen. We willen dat er een stevig armoedebestrijdingplan komt, uitgewerkt door stad en OCMW, samen met de vele vrijwilligers en organisaties. Een plan dat meer is dan goede bedoelingen, maar concrete stappen zet. Daarom moet Leuven ook echt samenwerken met de armenorganisaties. De stem van de armen kan en mag niet ontbreken en moet hoorbaar zijn tot in de gemeente- en OCMW-raad.

Leuven is steeds een stad geweest waar iedereen welkom was. Waarom zou Leuven dan niet gastvrij zijn voor asielzoekers en een Lokaal Opvang Initiatief oprichten voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen? De knowhow en de mensen zijn er, nu nog de politieke wil.

Oudere mensen wonen het liefst thuis. De hulp van mantelzorgers en professionele diensten zoals thuisdiensten en lokale dienstencentra zijn hierbij onontbeerlijk. Groen ijvert voor een lokaal dienstencentrum in elke deelgemeente van Leuven.

Leuven is nu een fijne stad, voor wie het kan betalen. Maar het kan beter. Het moet een fijne stad zijn voor iedereen.

De OCMW-kandidaten

? Louis Debruyne, plaats 22

? Heidi Vanheusden, plaats 23

? Ward Flachet, plaats 24

? Frieda Jans, plaats 25