Groen pleit voor vroegtijdige evaluatie werking Camelot

14 November 2019

Groen pleit voor vroegtijdige evaluatie werking Camelot

(foto: © ROBtv) Minister van wonen Diependaele (N-VA) stelt leegstandsbeheerder Camelot in gebreke nadat zij in Leuven appartementen verhuurde zonder conformiteitsattest. Dit is in strijd met de erkenningsvoorwaarden van Camelot als erkende beheerder van tijdelijk leegstaande sociale woningen. Dat de minister Camelot nu in gebreke gesteld is een begin, maar Groen blijft pleiten voor een vroegtijdige evaluatie van de werking van Camelot en niet pas in 2021.Groen vroeg tijdens de commissie wonen vandaag aan minister Diependaele om de geplande evaluatie van Camelot te vervroegen. “Er is een evaluatie van de samenwerking met Camelot gepland in 2021. Wij vroegen - gezien de problemen met de onderneming in Leuven - om deze evaluatie te vervroegen. Het is de verantwoordelijkheid van de minister van wonen om er op toe te zien dat leegstandsbeheer geen manier wordt om beschermende maatregelen van de woninghuurwetgeving te omzeilen,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout.  Eerder zag het stadsbestuur van Leuven zich al genoodzaakt om sociale huurwoningen in Kessel-Lo beheerd door Camelot onbewoonbaar te verklaren. “Camelot beschikte immers niet over conformiteitsattesten voor deze woningen ondanks herhaaldelijke aanmaningen van de stad. Bovendien stelde de stad na meerdere controles verschillende gebreken vast. De veiligheid van de tijdelijke huurders kon niet gewaarborgd worden. De stad zag zich dus genoodzaakt de woningen onbewoonbaar te verklaren”, vult Lies Corneillie, schepen van wonen in Leuven, aan. Wettelijk kader voor leegstandsbeheer Groen pleit er bovendien voor om een wettelijk kader voor leegstandsbeheer op te maken. “De Vlaamse regering erkende tot op vandaag twee ondernemingen als erkende leegstandbeheerder van leegstaande sociale woningen, namelijk Camelot en Entrakt. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen zo Camelot of Entrakt, private actoren, aanstellen voor het tijdelijke beheer van leegstaande sociale woningen. Gezien er steeds meer sociale woningen leeg staan, moet de minister de problematiek van het niet-naleven van de voorwaarden voor erkenning als leegstandsbeheerder ter harte nemen,” aldus An Moerenhout.