Stad Leuven gaat op zoek naar bewoners voor 't Wisselspoor

16 Mei 2019

Stad Leuven gaat op zoek naar bewoners voor 't Wisselspoor

De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) starten een traject om bewoners te zoeken voor 't Wisselspoor, een vernieuwend woonproject voor gezinnen op de Centrale Werkplaatsen. De stad en het AGSL zullen later de woningen als stadswoningen verkopen, maar gaan nu al op zoek naar toekomstige bewoners zodat ze de gemeenschappelijke ruimtes in het woonproject mee kunnen invullen. 't Wisselspoor telt 52 woningen voor verschillende gezinsgroottes. Alle woningen beschikken over een eigen keuken, badkamer, woonkamer en één tot vier slaapkamers. Ze hebben een eigen terras en bestaan uit één of twee verdiepingen. Er zijn verschillende types woningen die variëren in grootte (50 m² tot 134 m²) en aantal slaapkamers. Stadswoningen De stad en het AGSL verkopen 48 woningen als stadswoningen. De vier overige woningen zullen verhuurd worden. Stadswoningen zijn woningen die het AGSL aan betere voorwaarden verkoopt dan een woning op de private markt. De stadswoningen zijn bedoeld voor alle gezinnen: jong en oud, met of zonder kinderen. De stad en het AGSL richten zich vooral op mensen die een band met Leuven hebben en zich engageren om er nog lange tijd te blijven wonen. De stadswoningen zijn bedoeld voor mensen met een gemiddeld inkomen. In principe komt iedereen in aanmerking, op voorwaarde dat je voldoet aan drie voorwaarden. Zo is er een onder- en bovengrens voor het gemeenschappelijk belastbaar inkomen, moet je meerderjarig zijn op het moment dat je je kandidaat stelt en je mag niet eerder een stadswoning in Leuven hebben gekocht. Gemeenschappelijke ruimtes "Bewoners kunnen mee beslissen over de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes. Daarom gaan we al op zoek naar kandidaat-bewoners nog voor de omgevingsvergunning rond is." - Lies Corneillie "Er is heel veel gemeenschappelijke ruimte in 't Wisselspoor, zowel binnen als buiten. Tussen de woningen op de verschillende verdiepingen is er veel plaats voor ontmoeting. Op de brede stoepen aan iedere voordeur kunnen kinderen veilig spelen en buren samenkomen. Een grote daktuin en binnenplein maken het project compleet. Ook binnen zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes. Die kunnen de toekomstige bewoners zelf een invulling geven, bijvoorbeeld als ontmoetingsruimte, als ruimte voor kinderen, voor familiefeesten, logerende gasten of als coworkingplek. In alle gemeenschappelijke delen is ook genoeg plaats voor berging en fietsenstallingen. Er komt ook een parking, aangepast voor elektrische wagens en deelmobiliteit voor de bewoners", vertelt Lies Corneillie, schepen van wonen. "Opdat bewoners mee kunnen beslissen over de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes gaan de stad en het AGSL nu al op zoek naar kandidaat-bewoners nog voor de omgevingsvergunning rond is. Cohousing Projects begeleidt en vertegenwoordigt op vraag van AGSL de bewoners. Zij adviseren hen over onder meer budgetten, groepsvorming, ontwerp en juridische organisatie. Cohousing Projects zal maandelijks vergaderingen organiseren. Wonen in 't Wisselspoor vraagt dan ook een engagement. Infosessies Omdat 't Wisselspoor geen klassiek woonproject is, voorzien de stad en het AGSL verschillende infomomenten. Tijdens de infomomenten krijgen geïnteresseerden meer informatie over het project, de voorwaarden, de verwachtingen en kunnen ze met al hun vragen terecht bij medewerkers van stad Leuven, AGSL en Cohousing Projects. De sessies gaan door in HAL 5 op woensdag 22 mei van 16 tot 21 uur, dinsdag 4 juni van 17 tot 21 uur en op zondag 16 juni van 10 tot 13 uur. De inhoud van deze infomomenten is telkens dezelfde. Zich kandidaat stellen Geïnteresseerden kunnen zich op verschillende momenten kandidaat stellen. Echter, hoe eerder ze zich kandidaat stellen, hoe groter de kans dat ze hun voorkeurswoning toegewezen krijgen. 4 juli 2019 is de eerste deadline om je kandidaat te stellen. De verschillende deadlines vind je op www.wisselspoor.be. Timing De aanvraag van de omgevingsvergunning is gepland voor het najaar van 2019. De start van de bouw is gepland voor 2020. Tegen 2024 zullen de bewoners vermoedelijk hun intrek kunnen nemen in ‘t Wisselspoor. Prijzen De prijzen van de woningen zijn indicatief, exclusief kosten en afhankelijk van het type woning. De prijs van een woning van 62 m² met één slaapkamer en een terras van 11 m² bedraagt 211.681 euro. Voor een woning van 80 m² met twee slaapkamers en een terras van 20 m² betaal je 276.665 euro. De prijs van een woning met een oppervlakte van 97 m², drie slaapkamers en een terras van 30 m² bedraagt 345.791 euro. Daarnaast zijn er nog andere types woningen. Een overzicht vinden geïnteresseerden op www.wisselspoor.be. Innovatief woonproject 't Wisselspoor is het wonen van de toekomst: dichter bij elkaar, maar erg comfortabel en kind- en gezinsvriendelijk. Bewoners combineren de voordelen van een eigen volwaardige woning met gemeenschappelijke voorzieningen. 't Wisselspoor bevat naast 52 woningen ook plaats voor een muziekacademie, een kinderopvang en handel of horeca. De combinatie van woningen, gemeenschappelijke ruimtes en publieke functies op een relatief beperkte oppervlakte maakt van 't Wisselspoor een echt stedelijk project. "De hoge druk op de woningmarkt betekent dat we op een vernieuwende manier naar wonen moeten kijken, willen we van Leuven één van de meest groene, zorgzame en welvarende steden maken, waar iedereen een thuis kan vinden", besluit burgemeester Mohamed Ridouani. "'t Wisselspoor is een innovatief en architecturaal mooi project dat een antwoord op die uitdaging biedt, door op een slimme, gezinsvriendelijke manier te verdichten zodat we open ruimte kunnen behouden", aldus Ridouani. Meer informatie vind je op www.wisselspoor.be.