Betrek bevolking van Wijgmaal bij herbestemming stationsgebouw

25 Mei 2013

Het stadsbestuur schrijft een concessie uit voor de renovatie en herbestemming van het stationsgebouw in Wijgmaal. Groen wil dat de stad inwoners van Wijgmaal actief betrekt bij dit project en nagaat welke noden er leven. Tijdens de gemeenteraad van maandag 27 mei zal het dossier van de concessie voor het stationsgebouw in Wijgmaal worden besproken. De stad heeft het stationsgebouw sinds twee jaar in erfpacht van de NMBS. Het gebouw is in slechte staat en de stad betaalt jaarlijks € 2.500 euro aan de NMBS. In de erfpachtregeling is voorzien dat elke benutting van het station ook plaats moet maken voor een wachtruimte voor de treinreizigers. Het stadsbestuur heeft een oplossing voor Jeugdhuis Impuls afgewacht voor men de concessie zou uitschrijven. Nu die er is, voelt men zich vrij om een andere bestemming te geven aan het station. Er is nu bepaald dat de helft van de ruimte commercieel mag worden uitgebaat, de andere helft moet gaan naar 'gemeenschapsdiensten'. Kandidaten moeten ook investeren in de renovatie van het gebouw. Zoals de concessie nu is opgemaakt, wacht men eigenlijk af tot er een mogelijke investeerder komt, om dan de bestemming in grote mate aan te passen aan de ideeën van die investeerder. Groen zou dit liever anders zien. Het zou veel beter zijn om eerst de bevolking te raadplegen om zo te weten welke behoeften er zijn, om die dan zo goed mogelijk te integreren in het concessievoorstel.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Het is vooreerst een goede zaak dat het stadsbestuur heeft beslist tot de aankoop van de boot waar Impuls in terecht zal kunnen. We betreuren wel dat de stad altijd zei dat men het stationsgebouw niet kon renoveren voor Impuls omdat het van de NMBS was, terwijl nu blijkt dat er al twee jaar een erfpacht is. De jongeren van het jeugdhuis waren immers graag teruggekeerd naar het station. Bij de invulling van de nieuwe bestemming voor het stationsgebouw zou het stadsbestuur nu de kans moeten grijpen van een participatief traject. In plaats van af te wachten tot er een voorstel van een investeerder komt, stellen we een behoeftenonderzoek voor bij de Wijgmaalse bevolking. Met het resultaat daarvan kan dan ook de commerciële invulling zo goed mogelijk overeenkomen met het gemeenschapsgedeelte. Er zijn bv. heel wat vragen naar gemeenschapsruimte in Wijgmaal. Als men kiest voor participatie kan dat er ook toe leiden dat meer mensen betrokken willen worden (misschien zelfs mee willen investeren) in het gemeenschapsgedeelte. Je kunt een participatietraject erg creatief invullen. Zo zou je de ruimte tijdelijk kunnen laten gebruiken en kun je zo experimenteren met verschillende invullingen, om te zien wat werkt. We zijn er alleszins van overtuigd dat een participatieve aanpak grotere kansen geeft om het uiteindelijk project te laten slagen, waardoor het station terug een belangrijke rol kan spelen in het lokale gemeenschapsleven."

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid