Bescherm bomen tegen watereffecten van bouwwerven

22 Juni 2018

Bescherm bomen tegen watereffecten van bouwwerven

Bij grote projecten pompen bouwbedrijven veel grondwater op, waardoor er problemen ontstaan voor bomen in de nabijheid. In Leuven is dat onder meer het geval in en nabij de Kruidtuin. Het weggepompte water zou opnieuw in de grond moeten. Op verschillende bouwwerven in de Kapucijnenvoer, Minderbroederstraat en Janseniusstraat wordt er veel grondwater opgepompt dat vervolgens wegspoelt. Dat zorgt ervoor dat de grondwaterspiegel verlaagt. Mee door de erg droge periode in het voorjaar en de zomermaanden die er aankomen, is de kans groot dat de planten en bomen in de brede omgeving hieronder gaan lijden en zelfs met afsterven bedreigd worden. In deze zone gaat het niet alleen over de bomen in de Kruidtuin, maar ook over bomen in privétuinen, zoals de rode beuk in de tuin van het hoekhuis van de Kapucijnenvoer en de Biezenstraat. Dit fenomeen doet zich ook in andere steden voor. Zo kwam er in Antwerpen een speciale studie die bevestigde dat het grondwater te laag staat. (Zie artikel HLN en filmpje ATV.) Op initiatief van Groen vraagt de raad van het district Antwerpen dat systematisch bij elke vergunning zou worden opgelegd dat bedrijven het water terug in de bodem pompen (retourbemaling). Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid en lijstduwster): “We zijn het eens met onze collega’s in Antwerpen en vragen dat ook in Leuven het stadsbestuur maatregelen neemt. Bij grote werven zou men steeds het grondwaterpeil moeten controleren en opvolgen (wekelijks). In vergunningen zouden we moeten voorzien dat bedrijven verplicht worden om het water terug in de grond te pompen. Het voorbeeld van Antwerpen bewijst dat beperkte kunstmatige ingrepen onvoldoende werken om verdroging tegen te gaan.”   Fatiha Dahmani