Bedrijven ondersteunen bij energiebesparing? Dubbele winst

22 Juli 2014

Groen wil voor Leuven een project rond 'trajectbegeleiding energiemanagement'. Via zo'n uitgebreide begeleiding kunnen bedrijven forse energiebesparingen realiseren. Zo besparen ze energie en geld, wat ook de stad ten goede komt. In het traject om Leuven klimaatneutraal te maken, hebben ook de bedrijven een belangrijke rol te spelen. Zij zijn immers partners in het project Leuven Klimaatneutraal 2030. Met een gerichte ondersteuning is veel te doen, en een voorbeeld uit de stad Gent bewijst dat dat kan. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "In Gent werd tussen 2012-2014 een pilootproject rond trajectbegeleiding energiemanagement opgezet. 15 bedrijven uit allerlei sectoren deden mee. Het begeleidingstraject bestond uit de opmaak van een energie-audit, het opstellen van een energieactieplan en de  begeleiding bij de uitvoering van dat plan. Hiervoor konden de bedrijven een premie van € 5.000 krijgen. De ervaringen zijn zeer positief. De 15 bedrijven hebben samen al een jaarlijkse besparing gerealiseerd van 1.820 ton CO2 of € 357.7000. En de potentiële besparing ligt zelfs nog een heel stuk hoger. De stad Gent heeft nu beslist om het project uit te breiden. Er zijn middelen voorzien voor het  intensief begeleiden van 110 bedrijven."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Dit is een zeer interessant voorbeeld van wat er mogelijk is door een goede begeleiding. De bedrijven die deelnamen in Gent zeggen zelf dat ze met enkel een energie-audit veel minder zouden hebben gedaan. Deze aanpak ? met nog begeleiding na de uitvoering van een energie-audit ? loont dus, en betekent een dubbele winst: minder energie, minder kosten, wat ook voor de stad rendeert. Wij stellen voor dat in het kader van Leuven Klimaatneutraal een gelijkaardig project wordt voorbereid. Er zijn nu al initiatieven door VOKA, VKW en Unizo die zich richten op energiebesparing. Er zullen dus zeker heel wat bedrijven te vinden zijn die in een dergelijk meer structureel project willen participeren."

Fatiha Dahmani en David Dessers, gemeenteraadsleden