Leuven legt wildgroei aan kledingcontainers aan banden

04 December 2020

Leuven legt wildgroei aan kledingcontainers aan banden

De stad Leuven treedt op tegen illegale kledingcontainers. Vanaf nu mogen enkel nog Kringwinkel Vites, Oxfam Wereldwinkel en Wereldmissiehulp kleding inzamelen in Leuven. Met deze beslissing wil de stad textielcontainers voorbehouden voor organisaties uit de sociale economie en goede doelen. Bovendien roept de stad zo de wildgroei aan containers een halt toe en strijdt ze mee tegen het illegaal inzamelen van textiel. Volgens het politiereglement mogen organisaties enkel na toelating van het stadsbestuur textielcontainers plaatsen op Leuvens grondgebied. "Door de jaren heen is er in Leuven echter een wildgroei van textielcontainers ontstaan. Een recente telling leert ons dat er minstens 38 containers zonder toelating in Leuven staan. Daar stellen we nu paal en perk aan. Enkel de Kringwinkel Vites, Oxfam Wereldwinkel en Wereldmissiehulp mogen voortaan in onze stad textiel inzamelen", licht schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens toe. Deze drie organisaties krijgen ook de toelating om huis-huisinzamelingen te organiseren in overleg met de stad. "Enkel organisaties uit de sociale economie en goede doelen mogen nog textiel inzamelen. Zo kan de Leuvenaar er voortaan vanop aan dat zijn afgedankte kledij goed terechtkomt." - Thomas Van Oppens "We willen zo de wildgroei aan kledingcontainers aan banden leggen, maar belangrijker nog: we willen de textielinzameling voorbehouden voor de sociale economie en goede doelen. Veel privé-initiatieven zamelen textiel in en wekken de indruk dat het goede doelen zijn, maar ze maken forse winsten door illegaal containers neer te zetten in de stad", aldus Van Oppens. "We vinden het belangrijk dat de Leuvenaar kan recycleren en we moedigen dat ook aan. Maar dat moet dan wel op een ordelijke en faire manier gebeuren. De Leuvenaar kan er voortaan vanop aan dat zijn afgedankte kledij goed terechtkomt." De stad heeft de andere organisaties officieel gevraagd om hun containers te verwijderen. Doen ze dat niet, dan zal de stad de containers zelf weghalen.  De weggehaalde containers zullen vervangen worden door nieuwe containers van de erkende organisaties. De stad zal daarnaast samen met de erkende organisaties bekijken welke locaties het meest geschikt zijn. De meest geschikte locaties zijn locaties waar veel passage is, zodat er zoveel mogelijk kledij kan ingezameld worden en zo weinig mogelijk gesluikstort wordt. Enkel propere spullen in een gesloten zak De stad vraagt om de kleding aan te bieden in een gesloten zak en enkel propere spullen aan te bieden. De volgende spullen worden aanvaard: kleding, schoenen (per paar samenbinden), handtassen, gordijnen, lakens en handdoeken.