Tweede Vlaamse Ecozone succesvol uitgerold in Leuven

27 April 2022

Tweede Vlaamse Ecozone succesvol uitgerold in Leuven

"Al die huis-aan-huis-leveringen veroorzaken heel wat extra verkeer en uitstoot. De realisatie van een Ecozone met extra pakjesautomaten en CO2-vrije belevering maakt de Leuvense binnenstad leefbaarder en verkeersveiliger." - David Dessers

De tweede Ecozone in Vlaanderen (na Mechelen) is een feit. In de zomer van 2021 kondigden stad Leuven en bpost de uitrol van een Ecozone in de Leuvense binnenstad aan. In zo'n Ecozone worden pakjes, brieven en kranten uitstootvrij geleverd. Ondertussen draait de Ecozone er op volle toeren en zien stad Leuven en bpost een significante verandering van het consumentengedrag. Hiermee verstevigen bpost en Leuven hun positie in het landschap van duurzame stadslogistiek.

bpost en stad Leuven delen dezelfde ambities op vlak van CO2-vermindering en duurzame mobiliteit. Beide partijen zetten de afgelopen maanden hun schouders onder het Ecozone-project, met een efficiënte en succesvolle uitrol als resultaat.   

Een fijnmazig netwerk  

Dankzij het succesvolle pilootproject dat bpost in 2020 lanceerde in Mechelen, kon de blauwdruk van de Ecozone snel worden uitgerold in het stadscentrum van Leuven. Een groene vloot van fietstrailers (fietsen met aanhangwagen) en elektrische bestelwagens zorgt voor een volledig uitstootvrije bedeling aan huis, maar ook voor de uitstootvrije af- en aanvoer aan postkantoren en afhaalpunten. Het bestaande netwerk van afhaalpunten (postkantoren, postpunten en pakjespunten) werd aangevuld met extra pakjesautomaten tot een fijnmazig netwerk en dit op wandelafstand van elke Leuvenaar. Dankzij de combinatie van groene voertuigen, postbodes met een fietstrailer en een groot aantal ophaalpunten, beperkt bpost zowel het aantal voertuigen als het aantal afgelegde kilometers per voertuig in de stad. 

Win-win voor alle partijen 

De uitrol van de Ecozone ging niet onopgemerkt voorbij. Nu reeds is er een significante stijging van het aantal mensen dat zijn voorkeuren heeft aangepast in de Mybpost app (+11%) en hun pakje rechtstreeks in een afhaalpunt laat leveren. Maar liefst 1 op de 4 kiest voor een afhaalplaats die niet zijn thuisadres is, waarbij de pakjesautomaten ook goed in de markt liggen. Een aantal Leuvense locaties staat trouwens in de top twintig van automaten met de hoogste vulgraad in België. Deze evolutie resulteert nu reeds in een daling van het aantal ritten van de postbode en het aantal gereden kilometers. 

Ook de Leuvense handelaren kunnen hun zaak versterken. Het netwerk van pakjesautomaten biedt hen de mogelijkheid om een pakje in een automaat te stoppen voor klanten die niet in de winkel geraken tijdens de openingsuren en die het rechtstreeks kunnen ophalen, zonder tussenkomst van bpost. 

De Ecozone komt ook de leefbaarheid en de luchtkwaliteit van de stad ten goede. Professor Koen Mommens van de VUB berekende de impact van deze omschakeling naar uitstootvrij vervoer in de Leuvense binnenstad voor gans Leuven. Er is een daling van 85% van de CO2-emissies, goed voor 1,9 ton CO2 minder elke dag, in vergelijking met de situatie voor de Ecozone. De VUB raamt de totale duurzaamheidswinst voor samenleving en milieu (indirecte maatschappelijke en ecologische kosten) op 69% vermindering. Dit is vooral te danken aan verminderde kosten ten gevolge van fileleed, geluidsoverlast, CO2-uitstoot en luchtvervuiling.  

In Leuven verwelkomen schepenen David Dessers, bevoegd voor mobiliteit, en Johan Geleyns, bevoegd voor handel, de voordelen voor hun stad van harte: "We zetten een stap vooruit qua duurzame leveringen in de stad. Deze Ecozone zorgt ervoor dat onze inwoners en handelaars meer opties hebben en is bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk. Zo bouwen we verder aan het Leuven van morgen: duurzaam én ondernemend." 

Minister van overheidsbedrijven Petra De Sutter: "Leuvenaars bestellen pakjes en die worden almaar meer op een ecologische manier afgeleverd. Zo wordt e-commerce stap voor stap groener. Met minder bestelbusjes op de baan, is het leuker en gezonder om te wonen in de stad. Dat de lokale winkels ook voor de Ecozone te vinden zijn, illustreert het: Leuven staat mee aan kop van de steden die groene ambities heeft. De vergroening van de e-commerce is een 'en-en' verhaal en de Leuvense handelaars, inwoners en bpost tonen dat ze aan dezelfde kant staan."

Ecozones worden dé referentie voor groene stadslogistiek in België 

bpost group ambieert de meest duurzame e-commerce logistics speler te worden en neemt daarin een voortrekkersrol. Door dergelijke samenwerkingen tussen bpost en stadsbesturen én met de medewerking van de burgers, brengt de onderneming verandering in de stadslogistiek. Ecozones zijn een bewijs dat klantentevredenheid, dienstverlening en innovatie hand in hand gaan. Dit jaar zullen er in de drie gewesten nog meer projecten voor duurzame stadslogistiek in de stadskernen opduiken.  

Jean Muls, CEO bpost Belgium: "Duurzaam ondernemen, en meer bepaald duurzame stadslogistiek, maakt integraal deel uit van de lange termijnvisie en -strategie van bpost group. We willen daarin een voorbeeldrol spelen in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders. Met de goede resultaten van de Ecozone in Leuven, en met de geplande uitbreiding van het concept naar andere stadskernen later dit jaar, toont bpost dat het de voortrekkersrol op vlak van duurzame stadslogistiek in België kan waarmaken."

De Ecozone van Leuven in feiten en cijfers 
  • De Leuvense binnenstad wordt volledig uitstootvrij beleverd vanuit het distributiekantoor in Leuven. 
  • De groene vloot bestaat uit 29 elektrische bestelwagens en dertien fietsen met aanhangwagen. Later dit jaar volgen nog voertuigen voor de belevering van Heverlee. 
  • Er werden 27 extra pakjesautomaten geïnstalleerd in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo en Wijgmaal. Dat brengt het totaal aantal ophaal- en leverpunten van bpost op 48. 
  • Om duurzame verplaatsingen te vergemakkelijken en herkenbaar aan te bieden groepeert stad Leuven deelmobiliteit en duurzame initiatieven aan 43 mobipunten. Naast deelwagens en -(bak)fietsen, trein- en bushaltes vind je aan 18 van de 43 mobipunten ook een pakjesautomaat. 
  • 76% van de klanten legt minder dan 500 meter af voor het ophalen van een pakje.*
  • 92% van de gebruikers komt het pakje uitstootvrij ophalen in een afhaalpunt (te voet, met de fiets of step). Slechts 2% neemt zijn of haar wagen om het pakje op te halen.* 
  • 84% van de gebruikers is tevreden over de pakjesautomaten.* 

*Volgens online marktonderzoek van bpost bij 403 gebruikers in de periode maart - april 2022.