Stad Leuven en bpost slaan de handen in elkaar voor tweede Vlaamse Ecozone

15 Juli 2021

Stad Leuven en bpost slaan de handen in elkaar voor tweede Vlaamse Ecozone

"Al die huis-aan-huis-leveringen veroorzaken heel wat extra verkeer en uitstoot. De realisatie van een Ecozone met extra pakjesautomaten en CO2-vrije belevering zal de Leuvense binnenstad leefbaarder en verkeersveiliger maken." - David Dessers

Stad Leuven en bpost streven gelijkaardige ambities na op vlak van duurzaamheid. Ze ambiëren een stevige daling van de CO2-uitstoot en maken hiervoor werk van een duurzame mobiliteit, waaronder duurzame stadslogistiek. In dat kader hebben stad Leuven en bpost een principeakkoord ondertekend om in de Leuvense binnenstad tegen eind 2021 een Ecozone te ontwikkelen, waarin kranten, brieven en pakjes CO2-vrij worden bezorgd. Na het succesvolle pilootproject in Mechelen zal Leuven de tweede Vlaamse stad met een volwaardige Ecozone worden.

Het succesvol uitrollen van een Ecozone houdt een aantal belangrijke aspecten in. Zo wordt er een fijnmazig netwerk uitgerold van bestaande ophaalpunten (postkantoor, postpunten en pakjesautomaten) aangevuld met nieuwe pakjesautomaten. Bovendien wordt de vloot voor de bedeling in de stad volledig vergroend. Daarnaast rekenen de stad en bpost op de medewerking van de stadsbewoners en handelaars.

22 pakjesautomaten

Reeds deze zomer starten stad Leuven en bpost met de voorbereiding om dit najaar een dicht netwerk van 22 nieuwe pakjesautomaten uit te rollen tot op buurtniveau. Hier kan iedereen zijn of haar pakjes ophalen en verzenden; consumenten, handelaars, maar ook andere logistieke spelers. bpost en de stad bekijken momenteel de meest geschikte locaties en de integratie ervan in de hoppinpunten. bpost streeft er naar dat elke Leuvenaar een ophaalpunt vindt binnen een straal van 400 meter. Wanneer je je pakje met de wagen gaat halen, doe je de inspanningen tot uitstootvrije belevering immers teniet. Op dat vlak wordt dus gerekend op de medewerking van de Leuvenaar. De ervaring van het pilootproject in Mechelen leert dat de inwoners bereid zijn hun steentje bij te dragen. De pakjesautomaten zijn er bovendien ook voor de lokale handel. Handelaars kunnen voor kleine volumes beroep doen op de "pick up and drop off" punten van deze pakjesautomaten.

Groene vloot

Het thuis bezorgen van alle kranten, brieven, pakjes zal vanaf het najaar gebeuren met elektrische bpost-voertuigen (elektrische bestelwagens en fietstrailers), net zoals het beleveren van de verschillende ophaalpunten verspreid in de stad.

Streven naar duurzame resultaten

Dankzij de combinatie van groene voertuigen, postbodes te voet met een elektrisch fietstrailer en een groot aantal ophaalpunten, beperkt bpost zowel het aantal voertuigen als het aantal kilometers per voertuig in de stad.

Het concept van de Ecozone past perfect in de strategie van bpost waarin het accent ligt op duurzame jobs en tewerkstelling en op milieuvriendelijke processen. "bpost verbindt er zich al sinds 2015 toe om de klimaatakkoorden van Parijs na te leven. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe innoverende oplossingen om onze ecologische voetafdruk en de impact van onze activiteiten te verkleinen", benadrukt Paul Vanwambeke, directeur stadslogistiek bij bpost. "De stad Leuven heeft dezelfde ecologische ambities als wij. Zo kwamen we al snel overeen om een project voor duurzame postbezorging in de binnenstad op te starten."

bpost kondigde recent aan dat ook de stad Bergen een Ecozone zal uitbouwen. Dit jaar zullen er in de drie gewesten nog meer stedelijke projecten voor duurzame stadslogistiek in de stadskernen bijkomen.

Duurzame stadslogistiek in Leuven

Door de coronacrisis is het aantal pakjes dat aan huis geleverd wordt, spectaculair gestegen. Verwacht wordt dat die trend zich ook na de coronacrisis zal voortzetten. "Al die huis-aan-huis-leveringen zorgen voor heel wat extra verkeer en uitstoot. De realisatie van deze Ecozone met extra pakjesautomaten en CO2-vrije belevering zal de leefbaarheid en verkeersveiligheid in onze binnenstad dan ook ten goede komen", aldus Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers. "De Ecozone is bovendien een mooie aanvulling op andere initiatieven op het vlak van duurzame stadslogistiek, zoals 'Wij.Leveren', het digitaal verdeelplatform voor pakjes dat we als stad samen met de buurgemeenten in 2022 zullen uitrollen."

Stad Leuven ziet hierin ook voordelen voor de Leuvense handelaars. E-commerce is niet meer weg te denken en dus hecht de stad veel belang aan het versterken van de Leuvense handelaars opdat ze kunnen meedraaien in een hybride systeem van online en offline verkoop. Dit project van bpost past daar perfect in: de Leuvense klantvriendelijkheid kan in de winkel beleefd worden, en wordt nadien in jouw buurt geleverd.

De eigenlijke samenwerkingsovereenkomst tussen bpost en stad Leuven ligt ter goedkeuring voor op de Leuvense gemeenteraad van augustus.