Leuvense Tofsportdag voor vrouwen stevent af op succesvolle editie

09 Maart 2023

Leuvense Tofsportdag voor vrouwen stevent af op succesvolle editie

"We werken volop aan toegankelijke vrijetijds- en sportactiviteiten voor iedereen. Hoewel het sportaanbod voor iedereen toegankelijk is, duiken er in de praktijk toch drempels op. Drempels die we met initiatieven als deze, verder willen wegwerken." - Lies Corneillie

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag organiseert de stad Leuven binnen het project Buurtsport op zondag 12 maart een Tofsportdag die volledig op vrouwen gericht is. Lokale sportverenigingen bieden gratis initiaties aan en zetten het Leuvense sportaanbod in de kijker. De inschrijvingen lopen als een trein, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij.

De stad Leuven grijpt Internationale Vrouwendag aan om op zondag 12 maart een Tofsportdag voor vrouwen te organiseren. Trefpunt is het Sportcomplex van Kessel-Lo aan de Stadionlaan. Verschillende lokale sportverenigingen zullen gratis proeflessen aanbieden om vrouwen uit regio Leuven te laten kennismaken met zowel traditionele sporten als 'urban sports’' van judo en hockey tot jiu jitsu en parkour. Daarnaast is er ook een infomarkt waar deelnemers kunnen kennismaken met het Leuvense sportaanbod.

Deelnemen kan door in te schrijven op een van de meer dan dertig initiaties, terug te vinden via leuven.be/tofsportdag-voor-vrouwen. De meeste sessies zijn intussen volzet, maar er zijn nog een zeventigtal plaatsen vrij voor onder meer watergewenning voor mama’s met peuters, karate, judo, vrij zwemmen, vuistbal en Braziliaanse jiu jitsu.

Het succes van de inschrijvingen bewijst de nood aan een Tofsportdag voor een specifieke doelgroep, meent schepen van sport Johan Geleyns. "Via deze dag willen we nog meer vrouwen aan het bewegen en het sporten te krijgen. En de drempel richting een sportclub verlagen. Je sport er veilig, verantwoord en krijgt sociale kansen. We willen hen warm onthalen en hopen dat dit een opstap kan zijn richting een lidmaatschap bij een van de Leuvense sportclubs. Buurtsport Leuven organiseert wekelijks meer dan twintig activiteiten voor doelgroepen. Zo zijn er activiteiten voor 55+'ers, voor mensen met een functiebeperking of in bepaalde wijken. Dankzij deze combinatie van specifieke doelgroepen én een stadsbrede werking slagen we erin om twee derde van onze inwoners wekelijks aan het sporten te krijgen, het hoogste sportparticipatiecijfer van alle Vlaamse steden."

"We vieren dit jaar Internationale Vrouwendag in Leuven met het inhoudelijke programma 'Generatie ♀' waarbij de solidariteit tussen al wie ijvert voor gelijke rechten centraal staat. De Leuvense Tofsportdag voor vrouwen vormt daar een mooie aanvulling op. We praten immers niet enkel over vrouwenrechten, we werken er binnen de stad ook actief aan", licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie toe. "We werken bijvoorbeeld volop aan toegankelijke vrijetijds- en sportactiviteiten voor iedereen. Hoewel het sportaanbod voor iedereen toegankelijk is, duiken er in de praktijk toch drempels op. Drempels die we met initiatieven als deze, verder willen wegwerken."