Sportoase: een fiasco voor stad Leuven

23 November 2007

Sportoase Leuven zal voor het jaar 2007 een deficit van 1 miljoen euro laten optekenen. De recente audit toont aan dat enkel het zwemmen een positieve evolutie kent, alle andere activiteiten blijven voor grote moeilijkheden zorgen. De audit toont aan dat de financiële doelstellingen van het businessplan niet gehaald worden. Voor 2007 stevent Sportoase af op een tekort van 1 miljoen euro. De horeca-afdeling en de loodzware overheadkosten zijn de hoofdschuldigen in dit slechte verhaal. Voor elke verdiende euro gaat de helft naar overheadkosten (administratie, publiciteit en algemene werkingskosten). Het opstappen van manager Roeland Vanderheyden wijst erop dat de nieuwe ploeg waarvan zoveel verwacht werd de zaak niet aankan. 2007 lijkt een echt rampenjaar te zijn. Het is niet voor niets dat het dossier dit jaar reeds twee keer op gemeenteraad kwam telkens opnieuw om geld beschikbaar te stellen of bijkomende financiële ademruimte vrij te maken. Zo werd vorige maand nog een bijkomend krediet gegund zogezegd om de stijgende energiekost te kunnen opvangen. Uit de financiële audit blijkt nu dat dit argument hoegenaamd niet klopt. De stijging van de gasprijs was minder hoog dan in het businessplan voorzien werd. De echte zware misrekeningen waren 'horecahandelsgoederen' (77% hoger dan voorzien) en 'schoonmaakkosten' (58% hoger dan voorzien). Op de gemeenteraad van oktober beweerde burgemeester Tobback dat dit een bedrijf met toekomst is ! Enkele weken later krijgen we het ware verhaal: de audit maant de raad van bestuur aan een algemene vergadering samen te roepen om zich uit te spreken over de ontbinding van de vennootschap of om andere ingrijpende maatregelen te treffen. In de feiten betekent dit dat Sportoase virtueel failliet is. Het eindresultaat van de audit toont aan dat Sportoase nu een negatief eigen vermogen heeft van 513.000 euro. De geslagen put leidt er toe dat er geen maatschappelijk kapitaal meer is. Groen! Leuven zal Schepen Devlies keihard op de korrel nemen tijdens de commissie financiën en hem vragen welke maatregelen de stad zal treffen om het groeiend financieel risico in te perken (vergeten we niet dat de Leuven een lening van 35 miljoen euro op zich heeft genomen voor Sportoase). Groen! is versteld over de bewering van Schepen Devlies (DS 23/11/'07) dat hij blijft geloven in Sportoase. Magda Aelvoet: "De schepen mag misschien geleerd hebben dat het geloof bergen kan verzetten, maar putten vullen dat hebben we niet gezien." Groen! treedt Open VLD bij in hun vraag om dit punt als spoedeisend toe te voegen aan de agenda van de komende gemeenteraad. Magda Aelvoet, gemeenteraadslid