Leuvense scholen werken rond genderidentiteit en geaardheid

10 Februari 2023

Leuvense scholen werken rond genderidentiteit en geaardheid

"Leerlingen kunnen met het actiemateriaal uit het pakket tonen dat ze met het thema bezig zijn en duidelijk maken dat ze voor zichzelf en voor andere jongeren een veilige plek op school willen. Dat is belangrijk, want jongeren brengen veel tijd door in de schoolomgeving. We zijn blij dat we met Wel Jong vzw een gedreven en ervaren partner hebben die de scholen hierbij kan ondersteunen." - Lies Corneillie

Met een workshop over LGBTQIA+ bewust lesgeven voor leerkrachten en onderwijsprofessionals gaf de stad Leuven eerder deze week samen met Wel Jong vzw de aftrap voor de PAARS-campagne. Met deze campagne wil de stad secundaire scholen warm maken om de komende maanden te werken rond seksuele en genderdiversiteit en zo een inclusieve plek te worden waar iedereen zichzelf kan zijn. Scholen kunnen een gratis PAARS-pakket aanvragen. Het initiatief kadert binnen het vernieuwde regenboogbeleid van de stad.

"In september vorig jaar formuleerden we onze ambities voor het vernieuwde regenboogbeleid van de stad. We stelden onder meer voorop dat we het genderbewustzijn bij jongeren willen verhogen. Met dit aanbod voor scholen maken we dat nu concreet. Leerkrachten kunnen een pakket aanvragen waarmee ze de komende maanden kunnen werken rond genderidentiteit en geaardheid. Leerlingen kunnen met het actiemateriaal uit het pakket op hun beurt tonen dat ze met het thema bezig zijn en duidelijk maken dat ze voor zichzelf en voor andere jongeren een veilige plek op school willen", vertelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. "Dat is belangrijk, want jongeren brengen veel tijd door in de schoolomgeving. We weten ook dat veel jongeren die worstelen met hun identiteit of geaardheid, sombere gedachten kunnen krijgen. Werken met jongeren op school is dus cruciaal. We zijn blij dat we met Wel Jong vzw een gedreven en ervaren partner hebben die de scholen hierbij kan ondersteunen."

Met de PAARS-pakketten kunnen scholen sneller aan de slag rond het LGBTQIA+ thema. Er leeft nog vaak een handelingsverlegenheid bij leerkrachten, omdat het voor hen niet altijd duidelijk is hoe eraan te beginnen. "Met de pakketten krijgen de leerkrachten een duidelijke handleiding zodat ze weten waar te beginnen en hoe het aan te pakken," vertelt Dries De Smet, coördinator van de PAARS-campagne. "Centraal staat het dragen van paarse kledij op 17 mei, om zo te tonen dat LGBTQIA+ personen er mogen zijn op de school. Op die dag wordt de vaak stille meerderheid die LGBTQIA+ personen wil steunen duidelijk in beeld gebracht en focussen we op het positieve."

Workshop door KLIQ
Tijdens een workshop in de Bib Tweebronnen kregen onderwijsprofessionals uit negen verschillende scholen alle informatie over de PAARS-pakketten die ze gratis kunnen bestellen. Het onderwijsteam van KLIQ, het onderwijs- en adviescentrum van çavaria, reikte bovendien tools en handvaten aan om het LGBTQIA+ thema op school bespreekbaar te maken. Leerkrachten wisselden vervolgens ervaringen uit met elkaar tijdens het netwerkmoment en gingen naar huis met nieuwe tips en inspiratie.

Zelf aan de slag met PAARS-pakketten
De pakketten bevatten enerzijds lesmateriaal om de positieve beeldvorming rond LGBTQIA+ personen te stimuleren, kennis en empathie bij leerlingen te vergroten en te sensibiliseren rond seksuele en genderdiversiteit. Anderzijds bestaat zo’n pakket uit actiemateriaal waarmee leerlingen direct zelf aan de slag kunnen. Middelbare scholen kunnen tot 1 maart zo’n pakket bestellen via www.leuvenvoorscholen.be/lespakket-genderidentiteit-en-geaardheid. Dankzij de steun van de stad zijn deze pakketten voor Leuvense scholen gratis.

Scholen die met het pakket aan de slag gaan, kunnen toewerken naar de internationale dag tegen holebi- en transfobie op 17 maart. "Met een laagdrempelige actie die dag nodigen we leerlingen en leerkrachten uit om op te komen voor LGBTQIA+ rechten en binnen de eigen school te werken aan een (gender)inclusief schoolklimaat", aldus schepen Corneillie. "We roepen samen met Wel Jong vzw dan iedereen op school op om paarse kleding of paarse accenten te dragen. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en moed die er nodig is om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent."

In een eerste fase zet de stad in op de secundaire scholen op Leuvens grondgebied. Na een positieve evaluatie kunnen in een latere fase ook basisscholen en jeugdwerking betrokken worden bij het project.