Kindergemeenteraad doet voorstellen voor een leefbare en duurzame stad

22 Mei 2019

Kindergemeenteraad doet voorstellen voor een leefbare en duurzame stad

Meer groene speelterreinen, biologische moestuinen en milieuvriendelijke verpakkingen. Dat zijn maar enkele van de aanbevelingen voor een klimaatneutrale stad die de kinderen van de kinderraad energie en klimaat voorstelden tijdens de klimaatgemeenteraad op 22 mei. Van januari tot mei namen tientallen leerlingen uit het vijfde leerjaar van zes Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Gedurende vier woensdagen werkten de leerlingen creatief en interactief rond thema’s als energie, voeding en mobiliteit. Tijdens de vierde bijeenkomst stelden ze zich de vraag waarop het Leuvense stadsbestuur zou moeten focussen in de komende jaren. Op de kindergemeenteraad op 22 mei stelden ze onder begeleiding van GoodPlanet vzw hun beleidsaanbevelingen voor een klimaatneutraal Leuven voor aan hun klasgenoten en aan David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, Lalynn Wadera, schepen van onderwijs en openbaar groen en Hanne Wouters, projectmedewerker bij de vzw Leuven 2030. De leden van de kindergemeenteraad deden de volgende concrete en krachtige aanbevelingen: meer groene speelterreinen; biologische moestuinen in Leuven; milieuvriendelijke verpakkingen en kortingen voor voedselresten; meer elektrische voertuigen en een klimaatkrant met informatie en nieuws over klimaat en duurzaamheid. "De betrokkenheid van alle Leuvenaars is cruciaal om van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa te maken. De aanbevelingen van de kinderen zijn dan ook zeer welkom." - David Dessers Heel wat bruikbare ideeën waar het stadsbestuur direct mee van start kan gaan of zelfs al werk van maakt. "Het nieuwe stadsbestuur wil de komende jaren echt een versnelling hoger schakelen met zijn klimaatbeleid. We willen van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa maken. Maar dat kunnen we niet alleen. De betrokkenheid van alle Leuvenaars, om samen te denken én te doen, is hierbij cruciaal. Deze beleidsaanbevelingen zijn dan ook zeer welkom", vertelt schepen David Dessers. De stad is de jongeren dankbaar voor hun goede ideeën. Met een aantal voorstellen kunnen de stad en de scholen redelijk gemakkelijk aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, meer speelelementen in parken of extra inzetten op communicatie rond klimaat.