Leuven maakt 635.000 euro vrij voor huurders

25 Juni 2020

Leuven maakt 635.000 euro vrij voor huurders

De coronacrisis treft Leuvenaars ook op vlak van huisvesting. In het bijzonder huurders op de private huurmarkt, onder meer door (tijdelijke) werkloosheid en dalende inkomens. Daarom neemt de stad Leuven voor een bedrag van 635.000 euro aan concrete maatregelen, dit in kader van het Leuvens Steunplan. De stad investeert onder meer extra middelen in de begeleiding en ondersteuning van huurders. Ook bekijkt ze of de Leuvense huurpremie kan uitgebreid worden. "Huurders zijn oververtegenwoordigd in de door corona getroffen sectoren. Bovendien is ongeveer de helft van de Leuvense inkomens aangewezen op de private huurmarkt. Maatregelen ten behoeve van huurders op de private huurmarkt dringen zich dan ook op", zegt schepen van wonen Lies Corneillie. "Zo steken we financieel een handje toe als dat nodig is. Daarnaast trekken we extra middelen uit om het aanbod aan woonbegeleiding en bemiddeling bij geschillen, te vergroten. Zo willen we ervoor zorgen dat huurders niet kopje onder gaan. We doen dit in nauwe samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het OCMW en de Huurdersbond." "Met dit pakket aan maatregelen willen we ervoor zorgen dat huurders niet kopje onder gaan." - Lies Corneillie Financiële ondersteuning Verschillende huurders werden door de coronacrisis (tijdelijk) werkloos, anderen zagen hun tijdelijk arbeidscontract niet verlengd. "Velen zitten momenteel in een financieel onzekere situatie", vertelt schepen Corneillie. "Daarom komen we financieel tussen voor wie het moeilijk heeft en doen we er alles aan om een uithuiszetting te vermijden." Wie door inkomensverlies achter staat met de huur, kan bij het OCMW terecht voor begeleiding. Indien aangewezen, kan het OCMW een deel van de huur ten laste nemen, en via het Fonds ter bestrijding van Uithuiszetting van de Vlaamse overheid kan het OCMW tot de helft van de huur terugvorderen. Voor wie niet in aanmerking komt voor het fonds, maakt de stad zelf een budget van 100.000 euro vrij. De stad zet ook meer middelen in om mensen te begeleiden in de zoektocht naar een duurzame woonoplossing. Daarnaast bekijkt de stad op welke manier ze de Leuvense huurpremie kan uitbreiden. Momenteel krijgen gezinnen met kinderen vanaf het tweede jaar dat ze op de wachtlijst voor een sociale woning staan, deze premie. "Daarmee gaan we al een stuk verder dan de Vlaamse overheid, die de huurpremie pas uitreikt vanaf het vierde jaar dat men op de wachtlijst staat. Desalniettemin stellen we vast dat een verdere uitbreiding noodzakelijk is", licht schepen Corneillie toe. "Veel gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, kunnen in tussentijd niet anders dan huren op de private markt. Dat neemt voor veel huurders een grote hap uit het maandbudget". Momenteel krijgen 371 gezinnen de Leuvense huurpremie. Zoektocht naar woning vergemakkelijken "Drie maanden lang is de huurmarkt stilgevallen. Zij die met een klein budget naar een huurwoning zoeken, zullen nog meer met elkaar in concurrentie treden op de private huurmarkt", vervolgt Corneillie. Daarom kan het Woonanker, dat kwetsbare mensen begeleidt in de zoektocht naar een woning, op 250.000 euro aan extra middelen van de stad rekenen. De stad maakt ook 85.000 euro vrij om sociaal verhuren te promoten. Er wordt onder andere een campagne gelanceerd om particuliere verhuurders warm te maken om via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) te verhuren aan gezinnen voor wie het door de coronacrisis extra moeilijk is geworden om een woning te vinden. Samenwerken met het SVK biedt verhuurders heel wat voordelen. Ze worden ontzorgd en zijn zeker van huurinkomsten voor minstens negen jaar, ook als de woning leeg staat. Het aantal woningen dat verhuurd wordt via het SVK, moet de komende jaren omhoog, om zo tegemoet te komen aan de stijgende vraag. Bemiddeling bij geschillen Om de verwachte stijging van het aantal geschillen tussen huurders en verhuurders op te vangen, verhoogt de stad de toelage aan de Huurdersbond met 100.000 euro. De Huurdersbond, die juridische informatie en advies aan huurders verschaft, maakte de voorbije maanden 169 corona-gerelateerde dossiers aan. De Huurdersbond en het Woonanker bleven tijdens de coronacrisis bereikbaar, maar hun dienstverlening was aangepast. Hierdoor was het moeilijker om de meest kwetsbare doelgroep te bereiken. "We verwachten dat meer en meer huurders de komende maanden een beroep zullen doen op de Huurdersbond of het Woonanker", aldus Corneillie. Monitoring Naast deze nieuwe maatregelen gaat de stad ook verder met enkele initiatieven die al in de pijplijn zaten, zoals de oprichting van een Woonpunt, een centrale plaats waar Leuvenaars terechtkunnen met vragen over wonen en (ver)huren in het bijzonder. "Ondertussen blijven we samen met onze partners de impact van de coronacrisis op vlak van huisvesting monitoren, want de kans is groot dat de werkelijke impact, bijvoorbeeld door (tijdelijk) jobverlies, pas de komende maanden voelbaar zal worden", besluit schepen Lies Corneillie.