Groen vraagt reactie stadsbestuur tegen lawaaihinder vliegtuigen

02 Juni 2014

De opstijgroute 'Leuven rechtdoor' die sinds een tijd gebruikt wordt voor de vliegtuigen die van Zaventem vertrekken, zorgt voor erg veel lawaaihinder in onder meer Wilsele en Wijgmaal. Groen vindt dat het stadsbestuur zich niet mag neerleggen bij deze situatie en een meer rechtvaardige spreiding van de vliegroutes moet bepleiten. De opstijgroute 'Leuven rechtdoor' van op baan 07R van de luchthaven is officieel in voege sinds 6 maart 2014. Tot dan maakten alle vertrekkende vliegtuigen van op baan 07R (bij oosten/noordenwind) kort na het opstijgen ofwel een scherpe bocht naar links (bestemming in het noorden en het westen), of een scherpe bocht naar rechts (bestemming in het oosten en het zuiden). Sinds 6 maart is de situatie nog steeds dezelfde wat de bocht naar links betreft. De scherpe bocht naar rechts daarentegen, die de opstijgende vliegtuigen een tracé over de zuidkant van Leuven deed volgen, is afgeschaft. Alle vluchten naar het zuiden en het oosten (60-75 % van het vliegverkeer vanuit Zaventem) moeten nu de route 'Leuven rechtdoor' aanhouden. Dat tracé loopt, vanaf het punt waar vroeger de bocht naar rechts werd ingezet, nu in een rechte lijn tot boven Rotselaar. Pas daar wordt de bocht naar rechts gemaakt, in een ruime boog om Leuven heen. Deze situatie zorgt voor veel bijkomende lawaaihinder ? ook de voorbije dagen weer ? in delen van Wilsele en Wijgmaal, waar men nu ook al altijd het dalende vliegtuigverkeer te verwerken krijgt, verdeeld over twee aanvliegroutes voor de landingsbanen 25R en 25L. Dat wil dus zeggen dat de bewoners van dit gebied (Nederokkerzeel ? Winksele Delle ? Wilsele/Wijgmaal - Tildonk ? Wakkerzeel/Haacht ? Rotselaar) nu geen enkele dag meer kennen zonder vliegtuiglawaai. Ze horen ofwel dalers, ofwel stijgers.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "De hinder van de stijgende en dalende vliegtuigen moet minstens op een rechtvaardige manier gespreid worden, en dat is volgens ons nu niet het geval. Uit de reacties van de luchtverkeersleiders blijkt trouwens dat er ook heel wat technische en veiligheidsvragen te stellen zijn bij de manier waarop deze route nu gebruikt wordt voor de bewegingen van dalen en stijgen. Daarom stelden we hierover aan schepen Devlies enkele vragen tijdens de gemeenteraad van 26 mei. Uit de antwoorden bleek dat het stadsbestuur niet officieel op de hoogte was gebracht van de nieuwe opstijgroute 'Leuven rechtdoor'. Verder bleek dat de schepen blijkbaar enkel zou willen reageren tegen de huidige situatie als zou blijken dat de opstijgprocedure niet correct wordt uitgevoerd. Dat is voor de inwoners van Wilsele en Wijgmaal een onvoldoende antwoord."

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Van het college verwachten we een forsere houding in dit dossier. In overleg met de andere betrokken gemeenten zou Leuven ervoor moeten pleiten dat er een meer rechtvaardige spreiding komt van de routes en de daarmee verbonden lawaaihinder. Dat standpunt zou op korte termijn publiek moeten gemaakt worden, zodat het een rol kan spelen in de komende regeringsonderhandelingen, waarin dit dossier zeker op de tafel zal komen. We zullen het punt opnieuw agenderen op de volgende gemeenteraad."

Hilde Van Wichelen en Fatiha Dahmani