Groen: het positieve alternatief voor gemeenten en steden

27 Maart 2012

"Het gemeentelijke beleid zit op vele plaatsen vastgeroest in oude gewoontes. De drie traditionele partijen houden de macht in handen en willen dat zo houden. Groen daarentegen wil vernieuwing brengen en

werken aan echte oplossingen. Groen is het positieve alternatief," stelt Groen voorzitter Wouter Van Besien in zijn slotspeech op het druk bijgewoonde verkiezingscongres van maart 2012.

De federale en de Vlaamse regeringen, met de traditionele partijen
en de N-VA, blijven vastgeroest in oubollig beleid waar de zwakste
schouders de zwaarste lasten dragen. Economische vernieuwing geraakt
niet verder dan verouderde concepten zoals nieuwe grote shoppingcentra
zoals Uplace. Mobiliteitsproblemen krijgen megalomane betonprojecten als
antwoord, zoals de verbreding van de ring rond Brussel en het draineren
van nog meer auto's naar de Antwerpse ring.

Deze regeringen van oubollige antwoorden op nieuwe uitdagingen,
zullen nog doorgaan tot 2014. Daarom is het des te belangrijker dat
Groen in zoveel mogelijk gemeentes en steden het beleid mee kan
uitstippelen om vernieuwing in gang te zetten. Van Besien: "We kunnen
echt niet wachten tot 2014. Groen wil liefst morgen al in de gemeenten
het positieve alternatief realiseren. Groen wil wonen, energie en
mobiliteit betaalbaar maken en houden."

De economische crisis treft mensen. Het besparingsbeleid van de
regering raakt nog eens diezelfde mensen. De onzekerheid groeit. "Zullen
mensen hun rekeningen nog kunnen betalen?" vraagt Van Besien in zijn
speech: "Dat is een reëel probleem, waar Groen een antwoord wil op
geven. Daarom lanceren de groenen na de paasvakantie een precampagne
over wonen in de Vlaamse steden en gemeenten en Brussel. Die precampagne
zal hard maken dat de groene oplossingen voor de woningmarkt zullen
leiden tot een lagere factuur voor mensen."

Van Besien besluit: "Groen vindt duurzaam wonen bijzonder
belangrijk. Wij vinden energiezuinig wonen bijzonder belangrijk. Wij
vinden betaalbaar wonen ook bijzonder belangrijk. En al die
doelstellingen gaan perfect hand in hand. Daarom zegt Groen ? ietwat
provocatief: Wij doen het voor het geld. Groene oplossingen maken wonen
betaalbaar."

Klik hier om de volledige speech na te lezen