Leuvense gemeenteraadsleden vragen aandacht voor actieve weggebruikers bij gladde wegen

09 December 2021

Leuvense gemeenteraadsleden vragen aandacht voor actieve weggebruikers bij gladde wegen

De winter is intussen al een tijdje aangebroken met bijhorende koudere temperaturen ’s nachts. Afgelopen week was het bijgevolg ‘s ochtends erg glad op de fietsspiraal en Tivoliburg. Dit had een aantal valpartijen tot gevolg. Gemeenteraadslid Wouter Florizoone (Groen) en gemeenteraadsvoorzitter Dorien Meulenijzer (Vooruit) vroegen naar mogelijke maatregelen en meer structurele oplossingen. De reinigingsdienst van de stad Leuven ging met de suggesties aan de slag en zal ook structurele oplossingen uitwerken. Bij koude dagen is het dikwijls net iets kouder op de fiets- en wandelbruggen omwille van de gebruikte materialen), maar ook omdat ze meer blootgesteld zijn aan lagere temperaturen door een vaak hogere, autonome ligging los van de (warmere) bodem. Door die lagere temperaturen zijn deze fiets- en wandelverbindingen -zeker indien ze onvoldoende gestrooid zijn- spekglad en vormen ze een gevaar voor de actieve weggebruikers die deze routes frequent gebruiken. Dat konden de afgelopen weken helaas ook verschillende fietsers en voetgangers ervaren in de Leuvense stationsbuurt of op de Tivolibrug. “Zowel Wouter als ikzelf kregen afgelopen weekend een aantal meldingen van inwoners die gevallen zijn op deze fietsverbindingen. Mobiliteit voor o.a. de actieve weggebruikers is voor ons beide een aandachtspunt in het werk dat we doen. Daarom vroegen we in de raadscommissie hoe het systeem precies werkt waarbij de strooidiensten geactiveerd worden en hoe dit specifiek op de fiets- en wandelbruggen afgestemd wordt”, aldus voorzitter Meulenijzer. “Daarnaast vroegen we ook aandacht voor bijkomende preventieve maatregelen op korte termijn. Op langere termijn gaven we de suggestie mee voor het aanbrengen van een waterdichte slijtlaag. Zo’n slijtlaag zorgt voor ‘grip’ van de banden op het brugdek en ook ‘reliëf’ waardoor er minder contact is van de banden met water of ijs”, zegt raadslid Florizoone. Tijdens de raadscommissie op woensdagavond 8 december kwam de feedback vanuit de betrokken dienst dat de temperaturen meermaals per dag gemonitord worden. Vanaf 8 december zal er 2 keer per dag preventief gestrooid worden, van zodra de temperatuur in de buurt van het vriespunt komt. Dat zal tussen 6u en 7u ’s ochtends zijn, en tussen 16u en 17u in de namiddag. Daarnaast gaat men aan de slag met de suggestie voor het aanbrengen van een structurele oplossing op de houten planken op de fiets- en wandelbrug boven het station. Er zal worden bekeken of er een anti-slipoplossing kan uitgewerkt worden die tijdelijk of definitief zal voorzien worden. “We zijn blij dat men openstond voor onze suggesties. In het geval van een anti-slipoplossing is het wel belangrijk om steeds een toegankelijkheidstoets bij het materiaal te doen voor rolstoelgebruikers”, besluit voorzitter Meulenijzer nog. Beide raadsleden zijn ook professioneel actief in deze thema’s als respectievelijk mobiliteitsexpert en adviseur toegankelijkheid en koppelen graag hun inhoudelijke expertise aan hun mandaatswerk voor de stad Leuven.