Geef Community Land Trust Leuven mee vorm

29 Juni 2021

Geef Community Land Trust Leuven mee vorm

Nieuwe fase in oprichting Community Land Trust Leuven Een jaar geleden gaf stad Leuven de opdracht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) om een Community Land Trust (CLT) op te richten. Een CLT koopt als organisatie bouwgronden aan, beheert ze en blijft steeds eigenaar, maar de woningen die op de gronden komen, zijn volledig eigendom van de bewoners. De uitbouw van een netwerk van organisaties, vrijwilligers en toekomstige bewoners is een belangrijk element in de oprichting van de CLT. Wie geïnteresseerd is om daar deel van uit te maken en de CLT mee vorm te geven, kan zich op de website van het AGSL aanmelden. Een CLT bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de gemeenschap en bewoners. De organisatie koopt de grond aan en beheert hem. De CLT wordt eigenaar van de grond, de bewoner eigenaar van de woning. Zo zakt de prijs van een woning. De bewoners krijgen een eeuwig gebruiksrecht op hun huis, met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het later erven. Wel moeten ze de woning altijd zelf bewonen en dus niet verder verhuren. Om de woning op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs beperkt. Betaalbare koopwoningen op gemeenschapsgrond "Door grond te bewaren in een gemeenschap, ontwikkelen we formules van betaalbaar wonen in een context met stijgende woning- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om te werken aan betaalbaar wonen in Leuven. Omdat je de grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning automatisch voordeliger. De gronden blijven eigendom van de CLT zodat je op lange termijn een beleid kan blijven voeren op die gronden", legt Lies Corneillie, voorzitter van AGSL, uit. "De stad stelt een startkapitaal van 5 miljoen euro ter beschikking van de CLT."   Eigenaars van de woningen Bij het zoeken naar eigenaars voor de woningen die op de gronden gebouwd zullen worden, richt CLT Leuven zich hoofdzakelijk op gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale lening en sociale huisvesting, maar voor wie er onvoldoende aanbod is op de markt. Deze kandidaat-eigenaars beschikken over onvoldoende middelen om op de private markt een woning te kopen en zijn dan vaak aangewezen op de private huurmarkt, waar ze een (te) groot budget moeten besteden aan de huur van de woning. Uitbouw van een netwerk Eind april werd in een workshop het potentiële netwerk voor de uitbouw van een CLT in kaart gebracht. "De komende maanden zal CLT Leuven haar netwerk verder uitbouwen en gaan we op zoek naar organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, vrijwilligers en toekomstige bewoners die mee willen bouwen aan de oprichting van een CLT in Leuven", vertelt Lies Corneillie. "Je kan als organisatie of als individu op verschillende manieren bijdragen aan de opstart van een CLT in Leuven. We zoeken mensen en organisaties met ervaring in het creëren van een gemeenschap of die juridisch of financieel advies kunnen geven. Ook expertise op het vlak van duurzaamheid, bouwen en constructie is welkom. Tijdens dit proces zetten we sterk in op participatie van bewoners en het middenveld. Die participatie is immers belangrijk voor het succes van de CLT. Met deze oproep leggen we de basis voor de CLT-gemeenschap en werken we aan de C van CLT: community building, ofwel gemeenschapsvorming."  "We gaan op zoek naar organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, vrijwilligers en toekomstige bewoners die mee willen bouwen aan de oprichting van een CLT in Leuven." - Lies Corneillie Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website van AGSL. In het najaar van 2021 plant het AGSL dan infosessies en workshops om de oprichting van de CLT van onderuit mogelijk te maken. Verder verloop De oprichting van de CLT verloopt in verschillende fases. In een eerste fase, die nog loopt tot september, zoekt AGSL organisaties en andere geïnteresseerden. Nadien, van september 2021 tot maart 2022, vinden er verschillende workshops en lezingen plaats waar de samenwerkingsmogelijkheden besproken worden. Alle verenigingen, sympathisanten, vrijwilligers, gezinnen, individuen, organisaties, experten en/of adviseurs worden uitgenodigd om samen in deze periode te brainstormen over de toekomstige mogelijkheden voor een CLT in Leuven. In een derde fase, vanaf maart 2022, wordt de vzw opgericht, worden de leden van de raad van bestuur verkozen en wordt de organisatie verder uitgewerkt en vormgegeven. Tot dan is het coördinatorschap van CLT Leuven ondergebracht bij het AGSL. Parallel duidt het AGSL in het najaar van 2021 een architectenteam voor het pilootproject in Klein Rijsel aan. De start van de bouw van het pilootproject is voorzien voor 2024. Nieuwe en originele naam "We gaan ook op zoek naar een nieuwe naam", laat Corneillie nog weten. "Vandaag is er in Leuven een 'Centrum voor Levende Talen' dat dezelfde afkorting draagt. Daarnaast bestaat er zoiets als 'Cross Laminated Timber' in de bouw. Om verwarring te voorkomen gaan we dus op zoek naar een nieuwe naam." Ideeën kunnen ook via de website van AGSL doorgegeven worden.