Stap dichter bij eerste Leuvense CLT-woningen

03 April 2023

Stap dichter bij eerste Leuvense CLT-woningen

"De aanstelling van het ontwerpteam betekent een nieuwe, belangrijke stap in de realisatie van de eerste CLT-woningen in onze stad. Als alles vlot verloopt, starten de werken in de zomer van 2025." - Lies Corneillie ​

Op 29 september vorig jaar hielden het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven en 31 middenveldorganisaties de vzw Community Land Trust Leuven (kortweg CLT Leuven) boven de doopvont. Nu zet het AG Stadsontwikkeling Leuven een belangrijke volgende stap: het stelt KPW architecten officieel aan als het ontwerpteam voor het eerste project op de site van Klein Rijsel.

Betaalbare woningen op gemeenschapsgrond ​

Een CLT biedt betaalbare woningen aan op gemeenschapsgrond. Als je enkel de woning koopt en de grond eigendom blijft van de gemeenschap, is die woning goedkoper. CLT is dus een belangrijk instrument voor betaalbaar wonen. De eerste Leuvense CLT-woningen komen op de site van Klein Rijsel aan het Provinciehuis.

Om het bouwproject te verwezenlijken sloegen de vzw CLT Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven de handen in elkaar. AG Stadsontwikkeling Leuven stelde deze week KPW architecten aan voor het ontwerpen van de woningen. Hiermee komen de eerste Leuvense CLT-woningen weer wat dichterbij.

Zoektocht naar ontwerpteam

​In mei 2022 lanceerde AG Stadsontwikkeling Leuven een openbare procedure om een ontwerpteam aan te stellen. 14 architectenbureaus stelden zich kandidaat. Vijf van de 14 kandidaten mochten daarop een ontwerp indienen. De wensen en noden van de buurt werden meegenomen tijdens de zoektocht naar een geschikt ontwerpteam. De ontwerpopdracht wordt nu gegund aan KPW architecten uit Leuven.

"Het plan van KPW architecten houdt zeer goed rekening met de eigenheid van de locatie. De open ruimte zal zoveel mogelijk gevrijwaard worden en het modulaire bouwsysteem van de woningen laat veel flexibiliteit en vrijheid toe. De architectuur nodigt bovendien uit tot interactie tussen buren en voorbijgangers. Het groen en de pergola’s creëren dan weer een buffer met de straat zonder dat de woningen moeten inboeten op licht en uitzicht", licht Lies Corneillie, voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven, toe

Start werken zomer 2025

"De aanstelling van het ontwerpteam betekent een nieuwe, belangrijke stap in de realisatie van de eerste CLT-woningen in onze stad. De komende maanden werkt KPW architecten het ontwerp verder uit en leggen we het voor aan de buurt. Volgend jaar zullen we een omgevingsvergunning aanvragen. Als alles vlot verloopt, starten de werken in de zomer van 2025", gaat Lies Corneillie verder. ​

Tiental kwalitatieve woningen

​"Het ontwerpteam zal een tiental kwalitatieve en betaalbare woningen met minimum één en maximum vier slaapkamers en met een tuin ontwerpen. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte", zegt Wouter Nilis, voorzitter van CLT Leuven.

Naast de CLT-woningen komt er een multifunctioneel kantoorgebouw met een publieke functie. De concrete invulling daarvan is nog niet bekend. Het openbaar domein rond de woningen en rond het kantoorgebouw zal heraangelegd worden, net als de esplanade aan het Provinciehuis. Het groene karakter van de plek zal behouden worden en er komt een afvalsorteerstraat.

Wat is een Community Land Trust
Een CLT is een ledenvereniging die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bredere middenveld en bewoners. Ze koopt bouwgronden aan om die vervolgens in te zetten om betaalbaar wonen op een kwalitatieve manier mogelijk te maken. Doordat de bewoners van de huizen op die gronden de grond zelf niet moet betalen, wordt de aankoop een stuk goedkoper. De bewoners krijgen een volwaardig gebruiksrecht op hun huis, met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen de woning later erven. De eigenaar van de woning betaalt maandelijks een zeer beperkte "huur" of canon aan de trust voor het gebruik van de grond. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de latere herverkoopprijs beperkt. De CLT is dan ook een belangrijk instrument om werk te maken van duurzaam betaalbaar wonen. ​CLT Leuven mikt dan ook op de missing middle: mensen die een lening kunnen aangaan maar moeilijk een woning kunnen verwerven op de private markt.