Een subsidieambtenaar voor Leuven? Goede investering!

01 Maart 2014

Een wat? Een subsidieambtenaar heeft als taak (Europese) subsidies binnen te halen voor het lokale bestuur. Mechelen heeft zo'n ambtenaar in dienst, en die investering heeft zich al ruim terugbetaald. Volgens Groen kan Leuven zeker ook een volwaardige subsidieambtenaar gebruiken. De lokale besturen kampen momenteel allemaal met budgettaire moeilijkheden. Er wordt bespaard, terwijl er net zou moeten geïnvesteerd worden in vernieuwende projecten. Er zijn heel wat mogelijkheden, vooral dan met EU-subsidies die nu nog onvoldoende benut worden. Maar het indienen en opvolgen van Europese subsidiedossiers is erg arbeidsintensief. Op veel diensten weten de ambtenaren vaak wel dat er mogelijkheden zijn, of heeft men zelfs al een screening gedaan van alle opties, maar lukt het niet om het werk voor zo'n subsidiedossier er nog bij te doen. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "In de EU begint er na de verkiezingen van eind mei een nieuwe beleidsperiode, met ook heel wat nieuwe of aangepaste steunprogramma's. Om dat goed op te volgen moet je daar voltijds mee bezig kunnen zijn. De ervaring van Mechelen leert dat een subsidieadviseur, toegevoegd aan het managementteam, zichzelf meer dan terugverdient. Het interessante is dat de EU-subsidies vaak net gericht zijn vernieuwende projecten, onder meer op het vlak van mobiliteit, klimaatneutraliteit, energie of wonen. Een Leuvense subsidieambtenaar kan werken voor de stad, OCMW, AGSL en Leuven Klimaatneutraal samen, en dat in samenwerking met medewerkers uit verschillende afdelingen. Er zijn heel wat mogelijkheden. Net nu het financieel moeilijk is, mogen we niet terugkrabbelen, maar moeten we manieren zoeken om te blijven investeren in een duurzame en rechtvaardige toekomst. We vragen dat de Mechelse ervaring grondig wordt bestudeerd en dat op korte termijn wordt overgegaan tot het aanduiden van een Leuvense subsidieambtenaar. Als we nog veel langer wachten, zullen we weer te laat zijn voor een pak subsidies."

Een subsidieambtenaar kan op een systematische wijze de verbinding maken met de provincie Vlaams-Brabant. Dat bevestigt Tie Roefs (provincieraadslid) : "De vorige jaren realiseerde de provincie Vlaams-Brabant met Europese middelen een netto-impact van 60 miljoen euro, wat zorgde voor heel wat projecten in Vlaams-Brabantse gemeenten. Voor de realisatie van strikt lokale projecten die armoede bestrijden en de economische ontwikkeling van het platteland bevorderen, bestaat nu het Europees Landbouwfonds (ELFPO). In het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zitten dan weer middelen waarmee, bijvoorbeeld, de bio-incubator op het wetenschapspark Arenberg en de site 'het SPIT' werden gerealiseerd. Met de steun van de zogenaamde Europese sectorprogramma's ging afgelopen jaar 2013 een delegatie van het Vlaams-Brabantse holebihuis naar Riga (Letland). De provincie is vragende partij om projecten van steden en gemeenten te integreren in haar Europese subsidieprogramma's. Een Leuvense subsidieambtenaar kan zeker rendabel zijn. Zij of hij kan met de hulp van de provincie lokale projecten integreren in de door de provincie geregisseerde Europese medefinancieringsmogelijkheden."

Bijlage |over de ervaring in Mechelen

Toon Toelen (gemeenteraadslid) en Tie Roefs (provincieraadslid)