Een leefbare stad

Groen wil een stad waar de lucht gezond is en waar de natuur in de stad voor iedereen dichtbij is. Zo’n stad maakt het leven gezond en is een goed antwoord op de klimaatverandering. Met meer bomen en meer water dichtbij kunnen we het hoofd koel genoeg houden. Die stad probeert zoveel mogelijk open ruimte open te houden en zorgt ervoor dat we eerlijk en gezond voedsel weer dichtbij kunnen produceren.