Groen gas uit gft helpt EcoWerf goed op weg naar klimaatdoelstellingen

19 Maart 2024

Groen gas uit gft helpt EcoWerf goed op weg naar klimaatdoelstellingen

"Ons klimaatplan is geen vrijblijvend verhaal. Door de inzet van alle medewerkers op vlak van besparing, preventie én investeringen in hernieuwbare energie, zijn we als intercommunale 'on track' om onze klimaatdoelstellingen te halen." - Wouter Florizoone

Een jaar na de opening van de vergister, in maart 2023, werd reeds 3.107.561 m³ biogas gemaakt met de vergisting van 26.987 ton gft-afval afkomstig van de burgers uit onze regio. Daarmee produceerde de vergistingsinstallatie 6.354 MWh elektriciteit en werd er 2.855 MWh warmte gerecupereerd. Hierdoor daalde het elektriciteitsverbruik van EcoWerf met maar liefst 75,3% en het verbruik van aardgas met 42% t.o.v. 2019.

EcoWerf heeft een deel van de opgewekte energie nodig voor de eigen bedrijfsprocessen, waaronder de volledige composterings- en vergistingsinstallatie die op deze manier van elektriciteit en warmte voorzien wordt, de verwarming van de gebouwen op de site en de elektriciteit die onze medewerkers verbruiken tijdens hun dagtaken. Een groot deel van de opgewekte elektriciteit wordt echter in het net geïnjecteerd, op die manier is EcoWerf een groene energieproducent. Hierdoor werd 1.951 ton CO2 bespaard in 2023. Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop in de EcoWerf-regio. 

EcoWerf realiseert een daling van haar CO2-uitstoot met 16%

Dankzij de route-optimalisatie en de digitalisering van de ophaalrondes die dagelijks afval aan huis ophalen, containers wisselen op de recyclageparken of glas- en sorteerstraten ledigen, werd 68 ton CO2 bespaard in transportbewegingen. Om nog meer in te zetten op een vermindering van de uitstoot door deze EcoWerf-activiteiten is een traject opgestart dat focust op de vervanging van dieselwagens door zero-emissiewagens. De eigen medewerkers dragen sterk hun steentje bij in het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Dankzij de fietsvergoeding en de mogelijkheid tot fietsleasing werd reeds 5 ton CO2 bespaard sinds 2021. Al deze inspanningen zorgen nu al voor een totale daling van 16% voor wat betreft de CO2-uitstoot van EcoWerf in het jaar 2023. "Ons klimaatplan is dus geen vrijblijvend verhaal. Door de inzet van alle medewerkers op vlak van besparing, preventie én investeringen in hernieuwbare energie, zoals de vergistingsinstallatie, werd er een totale daling van 16% CO2-uitstoot gerealiseerd ten opzichte van 2019. Met dit resultaat zijn we als intercommunale 'on track' om onze klimaatdoelstellingen te halen." aldus Wouter Florizoone, ondervoorzitter EcoWerf.

EcoWerf streeft naar een reductie van de eigen uitstoot met 40 % tegen 2030

De klimaatdoelstellingen die Vlaanderen oplegt aan de lokale besturen moeten tegen 2030 een vermindering van de CO2-uitstoot van 40,3% realiseren. Dit ten opzichte van het referentiejaar 2019. Daarbij komt ook de verplichting tot het realiseren van een daling van 3% primair energieverbruik, jaarlijks vanaf 2019 en tot en met 2030. Als verlengde van de lokale besturen, wil EcoWerf deze doelstellingen ook behalen door de eigen impact op het klimaat en omgeving te reduceren en door optimaal gebruik te maken van alternatieve energievormen. Met haar klimaatactieplan wil ook EcoWerf tegen 2030 een vermindering van de CO2-uitstoot van 40,3% realiseren. Dat betekent een reductie van 1.664 ton CO2 tegenover het referentiejaar 2019.

Ook de stad Leuven is bijzonder blij met deze resultaten. "Naast de eigen productie van energie via deze vergistingsinstallatie gaat EcoWerf de klimaatuitdaging ook aan binnen haar dagelijkse dienstverlening. Ze dragen zo bij aan de klimaatdoelstelling van Vlaanderen, maar ook die van Leuven!" aldus schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens.