Appartementen Lolanden onbewoonbaar verklaard

27 Oktober 2019

Appartementen Lolanden onbewoonbaar verklaard

De stad Leuven heeft de appartementen in de sociale woonwijk Lolanden in Kessel-Lo onbewoonbaar verklaard.  De sociale woningen worden in 2020 afgebroken. In afwachting daarvan liet de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal er mensen wonen om krakers en verloedering tegen te gaan. Dijledal sloot daarvoor een overeenkomst met Camelot Europe. Het bedrijf is door de Vlaamse overheid erkend en stelt leegstaande sociale woningen voor korte periodes ter beschikking aan lage prijzen. Alvorens de woningen te laten bezetten, moest Camelot echter beschikken over conformiteitsattesten. Camelot stelde de woningen echter ter beschikking zonder zo’n attest. Een conformiteitsattest toont aan dat een woning voldoet aan de normen op het vlak van woonkwaliteit. Camelot kreeg verschillende kansen om de nodige maatregelen te treffen en conformiteitsattesten te verkrijgen, maar deed niets. Daarop had de stad geen andere keuze dan de woningen onbewoonbaar te verklaren. Er was immers een mogelijk asbestrisico en dus mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s. Bovendien werden er ernstige vragen gesteld bij de brandveiligheid van de woningen. "We konden niet anders dan deze situatie aanpakken. De tijdelijke invulling van woningen als oplossing voor een woonnood kan, maar énkel als er ook aandacht is voor de woonkwaliteit", vult schepen van wonen Lies Corneillie aan. "Dit was niet het geval. We kunnen niet toelaten dat mensen in zo’n slechte omstandigheden wonen." Dit betekent dat de bewoners de woningen ten laatste 7 november moeten verlaten. Er wonen een vijftigtal mensen in deze woningen. De stad gaat hen uiteraard niet manu militari uit hun woning zetten. Samen met het OCMW, het Woonanker van het CAW en de Huurdersbond gaat de stad op zoek naar oplossingen. Deze oplossingen verschillen van bewoner tot bewoner, want elke bewoner zit in een andere situatie. Tegelijkertijd dringt de stad bij de Vlaamse minister aan op een zeer grondige evaluatie van de erkenning van Camelot. Camelot heeft nog geen beroep aangetekend tegen de onbewoonbaarverklaring, in tegenstelling tot wat in de pers wordt gesuggereerd.