“Elke schepen een schepen van jeugd”

02 Oktober 2012

Op de lijst van Groen Leuven staan maar liefst 9 kandidaten jonger dan 33. Eén derde van alle kandidaten is jonger dan 35. Dat Groen gelooft in jonge mensen, blijkt zowel uit de prominente plaats van 2 twintigers in de kop van de lijst, als uit het programma waarin de belangen van kinderen en jongeren verweven zitten. En dat is maar logisch ook, een stad met 25% inwoners jonger dan 25 verdient een stevig jeugdbeleid. Prioriteiten voor Jong Groen Leuven De jonge kandidaten schuiven enkele prioriteiten voor de komende legislatuur naar voor.

  1. 1.       Elk kind en elke jongere moet tot zijn recht kunnen komen in Leuven

Het stadsbestuur praat vooral òver jongeren maar amper mèt jongeren. Een beeld dat zich doortrekt naar de straat waar jongeren al vaak bron van ergenis zijn. De stem van jongeren klinkt niet door tot in de gemeenteraad of het schepencollege.

Jong Groen wil ook meer avontuurlijke buitenspeelruimte voor kinderen. Voor jongeren is er dan weer dringend nood aan meer creatieve ruimtes en fuifinfrastructuur. Jong Groen vestigt extra aandacht op de kwetsbare groepen, zoals 25% procent van de kinderen in de binnenstad, die opgroeien in armoede, en de jongeren met andere etnisch-culturele achtergrond, nog vaak geconfronteerd met discriminatie.

Jong Groen wil een beleid dat kinderen en jongeren erkent als volwaardige Leuvenaars. Jeugdbeleid gaat over veel meer dan een speelterreintje, de jeugdbeweging of een fuifzaal. Maar kinderen en jongeren leven  niet alleen in hun vrije tijd. Ze liggen ook wakker van mobiliteit, veiligheid, onderwijs, diversiteit, ... In stad die er wil zijn voor kinderen en jongeren, is elke schepen een schepen van jeugd.

  1. 2.       Nieuwe concepten om wonen betaalbaar te maken

Vraag aan Leuvense jongeren wat hen bezighoudt en vaak hoor je: 'Of ik hier wel kan blijven wonen.' Niet alleen voor kwetsbare groepen, maar ook voor middenklassegezinnen is het niet evident om een betaalbare woning te vinden. Heel wat mensen dreigen zo uit de boot te vallen. Leuven moet aangenaam zijn voor iedereen, niet alleen voor wie het kan betalen.

Jong Groen wil actief woonbeleid. De afgelopen jaren kreeg Leuven enkele stadswoningen met als slogan 'Niet goedkoop, wel goedkoper' zoals op de Centrale Werkplaatsen. Het bestuur miste heel wat kansen om nieuwe woonvormen te introduceren. De stad moet het voorbeeld geven met pilootprojecten voor co-housing, cirkelwonen, kangoeroewonen, woonbemiddelaars, ?  en een verstandig beheer van de beschikbare grond.

  1. 3.       Wijkbudgetten geven kansen aan creativiteit in de wijk

Het stadsbestuur heeft weinig oor naar de ideeën van Leuvenaars, hoewel die massaal aanwezig zijn. Jong Groen wil een totaal andere aanpak en mensen echt de kans geven om zelf dingen te doen en beslissen. Het stadbestuur moet meer inspraak toelaten bij elk project. Niemand de noden van de wijk beter dan de inwoners zelf: een kinderopvang of een beveiligde fietsenstalling? Een avontuurlijke speelplek of een kunstwerk? Met een wijkbudget kan een wijkraad zelf beslissen over oplossingen voor noden in de wijk.

Lies Corneillie en Thomas Van Oppens, jonge 'lijsttrekkers' van Groen

Lies Corneillie is 26, woont intussen 5 jaar in Leuven en werkt als educatief medewerker bij Zuiddag, een organisatie voor en door jongeren. Jeugdbeleid en kinderrechten vormen een rode draad doorheen al haar engagementen. Lies werkte 3 jaar op de jeugddienst van Leuven, is actief bij Vlaamse Jeugdraad en nationaal ondervoorzitter van Jong Groen.

Thomas is 23, en woont in Kessel-Lo. Na een bachelor kinesitherapie, behaalde hij een master beleidseconomie. Momenteel studeert hij de master economische wetenschappen. Op zijn blog brengt hij vernieuwende inzichten over economie, migratie, ? Zijn opinies gaan niet onopgemerkt voorbij, zelfs Geert Noels kon zijn stuk over alternatief economisch denken appreciëren. Thomas is voorzitter van Jong Groen Leuven.

De andere kandidaten jonger dan 33 zijn Anna Vanhole (24j, coördinator Cultuurwaardebons VGC), Sandro Bassi (26j, sociaal assisent bij Revalidatiecentrum UZ Leuven), Eva Platteau (30j, socioloog bij Instituut voor de Overheid), Irfan Izgin (30j, bediende), Vicky De Meyere (31j, educatief medewerker bij Oxfam Wereldwinkels), Nicolas Boucherie (32j, zelfstandig ondernemer) en Wim Limet (32j, medewerker Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

 

 

Bekijk het filmpje van enkele van de jonge kandidaten: http://youtu.be/0PTq50MHAUI