Stad Leuven stimuleert zonnepanelen op appartementsgebouwen

10 Mei 2023

Stad Leuven stimuleert zonnepanelen op appartementsgebouwen

"Als er zonnepanelen gelegd worden op de verschillende appartementsgebouwen in onze stad, dan betekent dat een stevige stap vooruit voor de productie van hernieuwbare energie in Leuven. Daarom organiseren we deze infoavond." - David Dessers

Sinds 2022 kan stroom, opgewekt door zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw, gedeeld worden met de bewoners van datzelfde gebouw. Er is veel interesse in deze nieuwe vorm van energiedelen, maar energiedelen is een nieuw, complex concept en roept bij (mede-)eigenaars van appartementen en syndici nog veel vragen op. Stad Leuven organiseert daarom samen met het Kenniscentrum Vlaamse Steden en energie-experts van Th!nk E hierover een infomoment op maandag 15 mei 2023.

Energiedelen is een van de mogelijkheden om zonnepanelen op gemeenschappelijke daken, zoals van appartementsgebouwen, te installeren en de opgewekte stroom te delen. Zo is het sinds kort mogelijk om een zonne-installatie te plaatsen op het gemeenschappelijk dak van een appartementsgebouw en de stroom vervolgens te delen onder de bewoners van het gebouw. Tot voor kort kon je deze energie enkel gebruiken voor de gemeenschappelijke delen zoals de lift of de verlichting op de gang.

"We merken dat heel wat (mede-)eigenaars van appartementen en syndici vragen hebben over energiedelen. Daarnaast merken we dat het concept nog maar weinig gekend is. Nochtans heeft het heel wat potentieel. Daken van appartementsgebouwen zijn immers vaak geschikt voor zonnepanelen. Als er zonnepanelen gelegd worden op de verschillende appartementsgebouwen in onze stad, dan betekent dat een stevige stap vooruit voor de productie van hernieuwbare energie in Leuven, en dat is goed voor het klimaat", duidt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "Daarom organiseren we op maandag 15 mei een infoavond in museum M over de installatie van zonnepanelen op daken van appartementsgebouwen en de mogelijkheden van energiedelen."

Onderzoek naar energiedelen in appartementen

Tijdens de infosessie worden de resultaten gedeeld van het onderzoek naar energiedelen in appartementsgebouwen, uitgevoerd in 2022 door Th!nk E, in opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Hierin werd een inventaris opgesteld van wettelijke, procedurele en praktische barrières die bij de uitrol van energiedelen in appartementsgebouwen kunnen voorkomen. Daarnaast werd een concreet stappenplan uitgewerkt waar verenigingen van mede-eigenaars (VME's) of syndici mee aan de slag kunnen.

Programma

Tijdens de infosessie licht Th!nk E de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te installeren op appartementsgebouwen toe. Stijn De Jonge, technisch expert van EXTRACT, geeft vervolgens een woordje uitleg bij de uitrol van zonnepanelen op het gemeenschappelijk dak van de Dijlemolens in het centrum van Leuven. Residentie De Dijlemolens maakte bovendien deel uit van het onderzoek en kon rekenen op begeleiding door Th!nk E. Dit is een concreet voorbeeld dat zowel de opportuniteiten als de valkuilen aantoont bij dit soort trajecten. Tot slot licht lokale energiecoöperatie ECoOB toe welke mogelijkheden VME's en syndici hebben om samen met hen te investeren in zonne-installaties op gemeenschappelijke daken.

De infosessie vindt plaats op maandag 15 mei 2023 om 19 uur in Museum M. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via leuven.be/infosessie-zonnepanelen-en-energiedelen-appartementsgebouwen.