Burgers investeren in 118 zonnepanelen voor basisschool De Ark

24 Januari 2019

Burgers investeren in 118 zonnepanelen voor basisschool De Ark

De Leuvense basisschool De Ark installeerde 118 zonnepanelen op twee van haar drie gebouwen. Dankzij Klimaatscholen 2050, een samenwerking van zes lokale energiecoöperaties, gebeurde de installatie kosteloos. De Ark neemt nu tegen een voordelig tarief jaarlijks 29.000 kWh groene stroom af en bespaart per jaar 2.000 euro. Gratis plaatsing dankzij Klimaatscholen 2050 Werkgroep Arkpower, getrokken door enkele geëngageerde ouders van basisschool De Ark, klopte aan bij de stad met de vraag om de schoolgebouwen van zonnepanelen te voorzien. Zo belandden ze bij burgercoöperatie Ecopower, de energiepartner van de stad, die via Klimaatscholen 2050 een ideaal traject aan de school kon aanbieden. Samen met vijf andere lokale energiecoöperaties vormt Ecopower Klimaatscholen 2050. Dit samenwerkingsverband plaatst onder andere zonnepanelen op de daken van de scholen van het katholiek onderwijs. Klimaatscholen 2050 plaatste 118 zonnepanelen op twee van de drie gebouwen van de basisschool. De investering wordt volledig gedragen door de energiecoöperaties van Klimaatscholen 2050. Voor de school was de plaatsing dus gratis. De Ark zal jaarlijks zo’n 29.000 kWh groene stroom rechtstreeks afnemen en zo’n 2.000 euro per jaar besparen. De eerste twintig jaar staat Klimaatscholen 2050 in voor het beheer van de zonnepanelen, nadien worden ze kosteloos eigendom van de school. "Wij willen onze kinderen een groene toekomst garanderen. Als school moet je dan ook het voorbeeld geven om dit te realiseren. We waren al langer vragende partij om zonnepanelen te plaatsen, op voorwaarde dat het onze school niets zou kosten. Het aanbod van Klimaatscholen 2050 kwam als geroepen," zegt Karen Leen, administratief directeur De Ark Burgers dragen steentje bij De investering wordt volledig gedragen door de zes energiecoöperaties van Klimaatscholen 2050. In energiecoöperaties verenigen burgers zich om te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, zoals windturbines en zonnepanelen. Dat brengt vaak meer op dan een klassiek spaarboekje. Zo investeren burgers in schone, lokale energie. De winsten vloeien terug naar de coöperatie. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld investeren in zonnepanelen voor de school van hun kinderen. "De financiering van de projecten staat open voor alle burgers: leerkrachten, buurtbewoners, ouders van de school… Via een burgercoöperatie kunnen ze hun spaargeld investeren in een lokaal, duurzaam energieproject. Zo stroomt niet enkel de geproduceerde elektriciteit, maar ook de financiële opbrengst terug naar de lokale gemeenschap," licht Steven Camertijn, projectingenieur Beauvent/Klimaatscholen 2050, toe. Meer dan tweehonderd scholen in Vlaanderen stelden zich kandidaat om zelf zonne-energie op te wekken, gefinancierd door burgerkapitaal. "Klimaatscholen 2050 heeft als doel de scholen te verduurzamen én te ontzorgen, zonder dat ze zelf moeten investeren. Iedereen wint erbij: de school krijgt goedkopere groene stroom, de burger kan spaargeld investeren in een financieel en ecologisch interessant project en dankzij eigen, lokale productie worden we onafhankelijker in onze energievoorzieningen. Ook het klimaat vaart er wel bij!," zegt Olivier De Ryckere, Katholiek Onderwijs Vlaanderen. LICHT Leuven In de Leuvense regio kadert dit project binnen LICHT Leuven (Lokaal Initiatief voor Coöperatieve Hernieuwbare Transitie). De stad zette vorig jaar samen met vzw Leuven 2030 en Ecopower LICHT Leuven op de rails om de energietransitie een duwtje in de rug te geven. LICHT Leuven wil het aandeel hernieuwbare energie in de stad verhogen en de energieconsumptie naar beneden halen. Burgers worden aangemoedigd om, onder begeleiding, zelf energieprojecten op te starten. "We moeten een serieus tandje bijsteken, want het potentieel voor zonne-energie in Leuven is groot. Ik hoop dat vele scholen, bedrijven en organisaties het voorbeeld van De Ark zullen volgen." - David Dessers "Momenteel wordt er in Leuven ongeveer 11 GWh elektriciteit per jaar opgewekt via de zon. Het potentieel voor zonne-energie wordt in Leuven nochtans geschat op iets meer dan 400 GWh. We kunnen dus een serieus tandje bijsteken. In de komende jaren willen we sneller gaan op vlak van duurzame energieproductie, onder andere via energiecoöperaties," aldus David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid.