Zonnepanelen op tien publieke gebouwen dankzij Leuvenaars

31 Maart 2021

Zonnepanelen op tien publieke gebouwen dankzij Leuvenaars

"Dankzij deze zonnepanelen zullen we jaarlijks 180 ton CO2 besparen en het equivalent van het energieverbruik van 200 gezinnen produceren." - David Dessers

Eind 2019 kondigde stad Leuven een van de grootste coöperatieve projecten rond hernieuwbare energie in Leuven aan. De stad zou tien publieke gebouwen van zonnepanelen voorzien in samenwerking met ECoOB en Ecopower, twee lokale energiecoöperaties. Leuvenaars konden op die manier mee investeren in en eigenaar worden van de zonne-installaties. "En dat deden de Leuvenaars volop. Op alle tien daken liggen ondertussen zonnepanelen, volledig gefinancierd door Leuvenaars", vertelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers opgetogen. "Hiermee zullen we elk jaar maar liefst 180 ton CO2 besparen."

De stad gaf het startschot voor dit coöperatieve zonneproject met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van kinderdagverblijf De Girafant in juli vorig jaar. Nu, een klein jaar later, liggen er zonnepanelen op de daken van tien publieke gebouwen. Het dak van museum M was als laatste aan de beurt. 112 zonnepanelen voorzien het museum van 42 kWp. Dit komt overeen met een productie van 36.500 kWh per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van tien gezinnen.

2.327 zonnepanelen zorgen voor totaalbesparing van 180 ton CO2

De stad plaatste de voorbije maanden zonnepanelen op de daken van tien publieke gebouwen, namelijk kinderdagverblijf De Girafant, ontmoetingscentra Genadedal en 't Celestijntje, de Sportschuur in Wilsele, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan, het politiehuis op de Philipssite en tot slot museum M. De 2.327 zonnepanelen op deze daken zijn samen goed voor een vermogen van 830 kWp en een investering van 650.000 euro.

"De zonnepanelen zullen samen zo'n 740.000 kWh per jaar opleveren. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer tweehonderd Leuvense huishoudens. We zullen hiermee naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen. Met deze installaties dragen we ons steentje bij om het aandeel zonne-energie in Leuven op te krikken", aldus Dessers.

100% gefinancierd door Leuvenaars

De zonnepanelen zijn er gekomen dankzij de Leuvenaars. Door samen te werken met de energiecoöperaties Ecopower en ECoOB konden Leuvenaars maximaal en rechtstreeks financieel in dit project participeren en investeren in hernieuwbare energie. "De Leuvenaars hebben dat ook in groten getale gedaan. Dat toont aan dat het draagvlak voor hernieuwbare energie in Leuven groot is", zegt David Dessers. "We vonden het belangrijk dat de Leuvenaars hieraan kunnen deelnemen omdat alle natuurlijke energiebronnen immers gemeenschappelijk goed zouden moeten zijn. De Leuvenaar heeft zo de kans om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te 'oogsten'." Leuvenaars kochten een aandeel van ECoOB en/of Ecopower en werden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie.

Deze manier van werken is een win-winsituatie voor zowel de burgers, de coöperaties als de stad. Leuvenaars kunnen een graantje meepikken, de coöperaties versterken hun werking en slagkracht en de stad ziet haar energiefactuur naar beneden gaan. Dat model heeft een groot potentieel in onze stad.

"Als burgercoöperatie blijft Ecopower bouwen aan een eerlijk energiesysteem waarin burgers samen duurzame energie maken en delen. Dankzij het enthousiasme van de Leuvenaars om mee te investeren en het ter beschikking stellen van tien publieke daken door de stad, realiseerden we een sterk project dat zonne-energie op de Leuvense kaart zet", reageert Tom Willems van Ecopower. "Als jonge, startende coöperatie was ECoOB heel blij om zich via dit project te kunnen voorstellen aan de Leuvenaar. En de Leuvenaar gaf ons duidelijk zijn vertrouwen. Van nog geen honderd aandeelhouders groeiden we tot bijna vijfhonderd aandeelhouders. Allemaal inwoners van Leuven en omstreken die energie in eigen handen nemen en werk maken van de energietransitie", voegt Sven Calluy, bestuurslid van ECoOB, nog toe.

"Door inwoners mee te laten investeren vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie." - Tinne Van der Straeten

Federaal minister van energie Tinne Van der Straeten ten slotte spreekt haar lof uit over het project: "Projecten als deze zijn cruciaal voor de energietransitie en dragen bij tot de bevoorradingszekerheid van ons land en de daling van de CO2-uitstoot. Leuven toont aan dat steden en gemeenten sleutels in handen hebben om het aandeel hernieuwbare energie in ons land op te krikken. De samenwerking met burgers vormt hierbij een meerwaarde. Door inwoners mee te laten investeren vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Zonnepanelen zijn nog steeds een slimme investering en dankzij de samenwerking tussen de stad en coöperatie krijgen hier meer mensen toegang toe. Die oplossingen zijn nodig, want we hebben veel meer hernieuwbare energie nodig."

Mee investeren kan nog steeds

Leuvenaars kunnen nog altijd mee investeren in hernieuwbare energie en mede-eigenaar worden van de Leuvense zonnepanelen en alle andere installaties van de coöperaties. Een aandeel kost 250 euro. Meer informatie hierover vind je inden op www.ecoob.be en www.ecopower.be.