Stad Leuven installeert zonnepanelen op 11 daken

24 Juni 2019

Stad Leuven installeert zonnepanelen op 11 daken

De stad Leuven gaat zonnepanelen installeren op elf publieke gebouwen van de stad Leuven, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), Museum M en Zorg Leuven. De stad gaat nu op zoek naar een partner voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen. De beslissing ligt vanavond voor op de gemeenteraad. Het stadsbestuur roept de Leuvenaar op om te participeren in dit project waarmee ze de lokale productie van hernieuwbare energie wil opkrikken. "Op dit moment wordt in Leuven amper 11 GWh elektriciteit per jaar geproduceerd via zonne-energie. Het technisch potentieel voor elektriciteit via zonnepanelen wordt echter geschat op iets meer dan 400 GWh. Er ligt dus nog heel veel onbenut potentieel. Het aandeel zonne-energie moet flink omhoog, willen we als stad klimaatneutraal worden. Door zonnepanelen te installeren op elf daken van publieke gebouwen willen we ons steentje bijdragen en eigenaars van huizen en gebouwen aanmoedigen dit ook te doen. Met deze zonnepanelen zullen we naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen", zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. De zonnepanelen komen op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra 't Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark. De zonnepanelen zullen zo'n 720.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. Het voordeel voor de stad na 20 jaar wordt geraamd op ruim 165.000 euro voor de vier gebouwen van de stad , namelijk ‘t Celestijntje, Genadedal, de Sportschuur in Wilsele en de Bib Leuven Tweebronnen. Na 20 jaar wordt de installatie kosteloos overgedragen, waardoor de stad nog enkele jaren van gratis stroom kan genieten. "Leuvenaars zullen kunnen investeren in deze zonnepanelen. We willen dat de Leuvenaars het zonlicht maximaal kunnen oogsten." - David Dessers Er liggen momenteel al zonnepanelen op het stadskantoor, het zwembad en de sporthal van Kessel-Lo en de gebouwen van de reinigings- en technische dienst. De gemiddelde jaarproductie komt overeen met het gemiddeld elektriciteitsverbruik van zo’n 75 Vlaamse gezinnen, wat een CO2-besparing van zo’n 66 ton betekent. Oproep aan Leuvenaars Het stadsbestuur roept inwoners, instellingen en organisaties op om financieel te participeren in dit project. De stad streeft bij nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op haar grondgebied en op haar eigendommen immers naar minstens 50 % rechtstreekse participatie via coöperaties. "We willen dat inwoners, Leuvense instellingen en organisaties maximaal en rechtstreeks financieel in het project kunnen participeren en kunnen investeren in hernieuwbare energie. Alle natuurlijke energiebronnen zouden gemeenschappelijk goed moeten zijn. We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te 'oogsten'. Dit zal ook het draagvlak rond hernieuwbare energie versterken", vult David Dessers aan. Meer informatie over hoe de Leuvenaar kan participeren volgt in het najaar. Investeringen in lokale hernieuwbare energie komen ook de lokale economie en welvaart ten goede. Hernieuwbare energieproductie gebeurt best zoveel mogelijk lokaal: zo steunen investeringen in groene stroom en warmte de lokale economie en welvaart. De uitgaven voor elektriciteit en verwarming bedragen in Leuven momenteel ongeveer 250 miljoen euro per jaar. Slechts een klein deel daarvan wordt lokaal geïnvesteerd.