Zoek nieuwe wegen voor betaalbare huurwoningen

20 Maart 2017

De nood aan betaalbare woningen in onze stad is erg hoog. Mensen met een lager inkomen hebben vooral baat bij huurwoningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen doen wat ze kunnen, maar er is nood aan bijkomende sporen om snel meer huurwoningen aan te bieden. Het woonbeleid richt zich nog altijd sterk op het verwerven van een eigen woning. Voor mensen met een lager inkomen is het kopen van een woonst vaak een onhaalbare droom. De huisvestingsmaatschappijen doen wat ze kunnen om meer sociale woningen te voorzien, maar er blijven wachtlijsten. Je op de privéhuurmarkt begeven biedt niet altijd een oplossing. Er zijn weinig garanties op voldoende kwaliteit voor een betaalbare prijs, en als je alleenstaand bent of weinig verdient is het vaak onmogelijk om iets te vinden. Zijn er mogelijkheden om privémiddelen beter in te zetten voor de publieke doelstelling van het aanbieden van kwalitatieve huurwoningen aan een betaalbare prijs? Ja, die zijn er.

Zo is er het voorbeeld van Inclusio. Dat is een vennootschap die vanuit een sociaal oogmerk projecten wil realiseren met een aanvaardbare opbrengst voor investeerders, zonder te streven naar een zo hoog mogelijke snelle winst. Een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen dus. De woningen worden gebouwd met privémiddelen, de overheid zorgt voor een lage grondprijs en garandeert de verhuur via een sociaal verhuurkantoor, waarbij er een deel van de huur wordt bijgepast. Door een slimme combinatie van afspraken kan de overheid er zo voor zorgen dat er sneller meer woningen bij komen waarbij er toch voldoende controle is over kwaliteit en prijs.

Een van de voorwaarden voor een organisatie als Inclusio is dat er een verlaagd BTW-tarief mogelijk is. En dat is in Leuven mogelijk.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Wij zijn er voorstander van dat we dergelijke creatieve formules onderzoeken om toch sneller woningen op de markt te brengen die echt betaalbaar zijn, en dus in een huurformule kunnen worden aangeboden. Dit is geen concurrentie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het is volgens ons integendeel een manier om binnen het stedelijk woonbeleid nog sterker de nadruk te leggen op de meest kwetsbare groepen, die nu nauwelijks kansen krijgen op de woonmarkt."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Dergelijke bestaande voorbeelden bewijzen dat het ook mogelijk is op een andere manier afspraken te maken met privépartners. Er zijn ook ondernemers en investeerders die niet zomaar voor maximaal rendement gaan. Het voorstel voor een speciaal woonfonds dat we binnenkort aan de gemeenteraad zullen voorleggen heeft als doel extra publieke middelen te genereren voor initiatieven die op korte termijn meer woningen kunnen garanderen voor die mensen die nu geen kans krijgen. Dit soort project kan zo'n initiatief worden."

David Dessers en Lies Corneillie

Info