Zet contract met uitbater fietsenparking De Somerplein stop

16 Mei 2014

Groen Leuven vraagt het stadsbestuur om het contract met de uitbater van de fietsenstalling onder het Rector De Somerplein stop te zetten. Nadat we eerder al reageerden op de misplaatste 'hoeracommunicatie' over de bezettingsgraad van de fietsenparking onder het De Somerplein hebben we ondertussen inzage gekregen in de beschikbare cijfers over het aantal fietsen dat geparkeerd wordt. Die cijfers zijn erg onvolledig, en verantwoorden op geen enkele wijze de verklaring van het schepencollege over het veronderstelde 'succes' van de parking. Voor ons is het duidelijk: we kunnen niet verder met het huidige contract. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "In feite heeft Leuven meer nood aan een fijnmazig netwerk van kleine stallingen verspreid over de stad dan aan één grote stalling in het centrum. Maar hij ligt daar nu. En we kunnen er dus maar beter gebruik van maken. De stalling zit slechts een paar keer per jaar vol. Maar we betalen wel elke maand € 43.000 voor de uitbating. Die kosten wegen niet op tegenover de baten. "

Groen wil de fietsenstalling niet sluiten maar net lánger open houden door de toegang vrij te laten ofwel met een elektronisch systeem met een badge of identiteitskaart.

Toon Toelen: "Het budget dat hierdoor vrijkomt, moet wel blijvend ingezet worden om het fietsgebruik te stimuleren. Andere steden experimenteren met deelfietsen, fietstrommels en premies voor elektrische fietsen. In Leuven is daar geen geld voor, omdat alles in één put gepompt wordt."

Groen heeft een voorstel klaar (zie bijlage) dat zal worden voorgelegd op de volgende gemeenteraad van maandag 26 mei, waarin we vragen het contract met uitbater APCOA op te zeggen.

Toon Toelen, gemeenteraadslid

Bijlage: voorstel voor de gemeenteraad

BIJLAGEN:
gr-voorstel_fietsenparking.pdf