Installatie toont de laatste cijfers over wonen in Leuven

15 Mei 2019

Installatie toont de laatste cijfers over wonen in Leuven

Sinds gisteren krijgen bewoners en voorbijgangers aan HAL 5 de meest recente cijfers over wonen in Leuven te zien. In samenwerking met de stad Leuven en Research[x]Design - KU Leuven plaatste Stad en Architectuur vzw een installatie om de resultaten uit het woononderzoek van de stad uit 2017 te tonen. Tot 19 mei staat de installatie aan HAL 5. Nadien verhuist ze naar Sportoase aan de Philipssite en vervolgens naar het Sluispark. Aan de hand van vier boeiende verhalen komen bewoners en voorbijgangers alles te weten over de Leuvense woonmarkt en haar bewoners. Hoe evolueren de woonprijzen in verhouding tot de gezinsinkomens? Hoe ziet het woonaanbod eruit? Verandert de samenstelling van de huishoudens? Zijn er voldoende eengezinswoningen voor jonge gezinnen? Wat met het aanbod van woningen voor mensen met een leefloon? "We vinden het belangrijk om inwoners goed en correct te informeren over een complex thema als wonen." - Lies Corneillie "We zijn als stadsbestuur heel blij met dit initiatief. We vinden het belangrijk om inwoners goed en correct te informeren over een complex thema als wonen. Met deze installatie maken we de woondata toegankelijk voor een groot publiek", vertelt schepen van wonen Lies Corneillie. Voorbijgangers kunnen de verhalen op zes interactieve beeldschermen bekijken. Even drukken op de knoppen en verschillende woonscenario's verspreiden zich over de schermen. De gebruikers kunnen hun veronderstellingen toetsen aan de feiten. Daarnaast kunnen ze suggesties voor de Leuvense woonmarkt doen: wat hun woonkeuze bepaalt, wat zij denken dat er moet gebeuren voor een beter woonaanbod, hoe de stad jonge mensen kan stimuleren om in Leuven te blijven wonen en wat kan gedaan worden om het woonaanbod te verbeteren voor mensen met een leefloon. Deze reacties dienen als bron voor nieuwe initiatieven van de stad, Stad en Architectuur en de KU Leuven. "De echte woonsituatie is complexer dan de vier verhalen tonen en dat verdient nuance. Uit de resultaten van het woononderzoek blijkt dat de huidige Leuvense woonsituatie te eenzijdig is, waardoor sommige kwetsbare doelgroepen zoals jonge gezinnen en leefloners uit de boot vallen. De stad kan dankzij deze studieresultaten haar beleid richten op deze kwetsbare doelgroepen", vult Petra Griefing van Stad en Architectuur aan. Op het Maak het Mee-Festival op zondag 12 mei kregen deelnemers alvast de kans dit alles uit te testen en eerste reacties te plaatsen. Thema’s als betaalbaar wonen en het aanbod voor kwetsbare groepen kregen opvallend veel aandacht. Parcours 13 t/m 19.05: ingang HAL 5, Locomotievenstraat, 3010 Leuven 20 t/m 26.05: ingang Sportoase, Philipssite 27.05 t/m 02.06: Sluispark