Leuven staat #WithRefugees

10 Juli 2019

Leuven staat #WithRefugees

Stad Leuven ondertekent als tweede stad in Vlaanderen de solidariteitsverklaring #WithRefugees van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Hiermee benadrukt de stad haar solidariteit met mensen op de vlucht en bevestigt ze dat ze haar verantwoordelijkheid neemt om toegang te voorzien tot huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk voor vluchtelingen. Vandaag leven wereldwijd meer dan 25 miljoen mensen buiten hun land om te ontsnappen aan geweld en vervolging. Met de campagne #WithRefugees nodigt de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) lokale overheden van over de hele wereld die vluchtelingen ondersteunen en hun integratie bevorderen, uit om zich solidair te tonen. Leuven ondertekent de solidariteitsverklaring, net als Brussel, Kortrijk, La Louvière, Liège en Namur. Wereldwijd tekenden al meer dan 200 steden. Schepen van diversiteit Lalynn Wadera: “Met 13 vluchtelingen op 1.000 inwoners onthaalt Leuven relatief veel mensen op de vlucht. Iedereen die we in onze stad opvangen, verdient een respectvolle kans. Als ze hier pas aankomen, krijgen jongeren en volwassenen heel wat kansen om Nederlands te leren. Daarnaast geven we hen een zetje om deel te nemen aan het dagelijks leven in Leuven. Ik ben heel blij dat we daarvoor kunnen rekenen op een heel groot engagement van vele vrijwilligers. Zij staan letterlijk naast de nieuwkomers en springen bij waar nodig. Zij helpen zoeken naar een woning, ze gaan mee naar de eerste zwemles of ze helpen de kinderen bij het huiswerk. Het lijkt voor de vrijwilligers zo evident, maar zij maken echt het verschil.” Schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie: “Met het nieuwe stadsbestuur maken we er een punt van dat Leuven geen eiland in de wereld is. Onze stad zal de komende jaren haar verantwoordelijkheid opnemen voor mondiale uitdagingen als de klimaatverandering en de weerbaarheid van de democratie. Uitdagingen met een duidelijke link naar migratie en de vluchtelingenkwestie. De komende jaren zullen we de mondiale omslag maken in alles wat we doen, samen met de Leuvenaars die zich op dat vlak ook heel sterk engageren.” Bijna twee derde van de vluchtelingen die aankomen in een nieuw land, vestigen zich in stedelijk gebied. Lokale overheden en hun burgers spelen dan ook een sleutelrol in hun ontvangst en integratie in de plaatselijke gemeenschap. Zo ook in Leuven, waar wordt ingezet op de voortzetting van de buddywerking en op initiatieven in het kader van maatschappelijke participatie en oefenkansen Nederlands, zoals Bijt in je vrije tijd en ROOTS. Samen met haar partners werkt de stad Leuven ook aan het duurzaam optimaliseren van de dienstverlening aan vluchtelingen, bijvoorbeeld in welzijn (cultuursensitieve gezondheidszorg) en onderwijs (SOM).