Uitgebreide winteropvang voor dak- en thuisloze personen op nieuwe locatie

16 November 2021

Uitgebreide winteropvang voor dak- en thuisloze personen op nieuwe locatie

De Leuvense winteropvang opende gisteren, 15 november, opnieuw zijn deuren voor dak- en thuisloze personen die een veilige en warme plek zoeken om de nacht door te brengen. Om de winteropvang nog kwaliteitsvoller te kunnen organiseren, kocht stad Leuven vorig jaar een rijwoning in het centrum aan waar ze samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant tot twaalf gasten per nacht kan opvangen. De organisatie van de winteropvang kadert in de Leuvense strategie tegen dak- en thuisloosheid. "In het kader van de algemene Leuvense strategie dak- en thuisloosheid ontwikkelde de stad samen met verschillende partners een winternoodplan dat loopt van 15 november tot en met 31 maart", vertellen schepen van wonen Lies Corneillie en schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. "Straathoekwerkers doen aan preventie door de straat op te gaan op zoek naar contact met dakloze mensen en hen toe te leiden naar de winteropvang. Mensen die dak- of thuisloos zijn, kunnen ook terecht in de verschillende Leuvense basiswerkingen voor heel wat dienstverlening, ontmoeting, koffie of een maaltijd. Naast deze preventieve acties en inloopplekken bevat het winternoodplan ook het basisaanbod van winteropvang en de mogelijke uitbreiding hiervan bij vrieskou voor de meest kwetsbaren in onze samenleving." Net zoals de voorbije jaren zal het CAW Oost-Brabant de winteropvang beheren en begeleiden, met een aantal vaste medewerkers, een ploeg vrijwilligers, en ondersteund door de stad. "Om de winteropvang nog kwaliteitsvoller te kunnen organiseren, kocht stad Leuven vorig jaar een rijwoning in het centrum aan waar ze samen met het CAW Oost-Brabant tot twaalf gasten per nacht kan opvangen." - Lies Corneillie Meer dan enkel opvang Elke nacht kunnen twaalf dak- of thuisloze mensen gebruik maken van de bedden in een individuele of tweepersoonskamer en de sanitaire voorzieningen, en kunnen ze een avond- en ochtendmaaltijd nuttigen. De gasten komen er terecht in een warme en veilige omgeving waar medewerkers van het CAW en vrijwilligers die zich engageren om een avond en nacht door te brengen in de winteropvang, hen bijstaan. De medewerkers van het CAW bieden bovendien begeleiding aan op maat. Ze werken aan het herstellen van vertrouwen en ondersteunen de gasten in het uitoefenen van hun rechten. Ze helpen hen hun weg te vinden in de bestaande hulp- en dienstverlening, die een hefboom kan zijn om een menswaardig leven uit te bouwen, en staan hen bij in hun zoektocht naar een meer duurzame huisvestingsoplossing. In het geval van aanhoudende vrieskou wordt het basisaanbod van twaalf plaatsen uitgebreid met onder andere open plaatsen in het crisisopvangcentrum en de noodkamer. Naast de algemene voorzieningen en begeleiding bieden externe partners ook bijkomende gezondheidsdiensten aan. "De nachtopvang biedt meer dan 'bed-bad-brood'", legt schepen Bieke Verlinden uit. "Vrijwilligers en medewerkers luisteren naar de noden van gasten en zoeken mee naar oplossingen voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd." Het project aanklampende zorg van de mobiele teams geestelijke gezondheidzorg zorgt zo voor ondersteuning van gasten met psychische kwetsuren en/of een afhankelijkheidsproblematiek. Daarnaast bieden de Leuvense wijkgezondheidscentra consultaties met artsen in het opvanghuis aan en helpt het Brabants Apothekers Forum met de inzameling van verzorgingsproducten. Coronamaatregelen Gezien de stijgende besmettingscijfers is het in de winteropvang ook noodzakelijk om de nodige veiligheidsmaatregelen in te bouwen. Gasten moeten de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen naleven (handen wassen, hoest- en nieshygiëne, fysieke afstand en mondmasker). Voor personen die gebruik willen maken van de nachtopvang, maar een hoogrisicocontact hebben opgelopen of mogelijk besmet zijn geraakt met het virus, voorzien de stad en het CAW in een quarantaineplek op een andere locatie. Gasten die nog niet gevaccineerd zijn maar dat wel wensen, worden ook ondersteund bij het verkrijgen van een vaccin. Bredere aanpak van dak- en thuisloosheid De winteropvang kadert in de bredere Leuvense aanpak van dak- en thuisloosheid die startte met de telling van het aantal dak- en thuisloze personen in 2020 en de daaropvolgend ontwikkelde strategie, gelanceerd in januari 2021 en gedragen door een breed netwerk aan partners. "Hoewel het aanbieden van noodopvang een belangrijke plaats heeft in de strategie om te vermijden dat dak- of thuisloze mensen op straat moeten slapen, legt het actieplan vooral de nadruk op het vinden van duurzame huisvestingsoplossingen, bijvoorbeeld via Housing First, en vooral het voorkomen dat mensen in dak- en thuisloosheid terechtkomen", besluit schepen Lies Corneillie.