Wijk Michotte verdient een antwoord op vragen over verkeershinder

25 Mei 2018

Wijk Michotte verdient een antwoord op vragen over verkeershinder

Bewoners van de wijk Michotte in Kessel-Lo uitten de voorbije weken opnieuw hun ongenoegen over het uitblijven van maatregelen die het te drukke autoverkeer in hun smalle woonstraten kunnen beperken. Ze verdienen van het stadsbestuur een duidelijker antwoord op hun terechte zorg. Het is een jammer genoeg voldoende gekend probleem: het drukke (sluip)verkeer van vele auto’s doorheen de Koetsweg, de Verenigingsstraat en de Grensstraat. De bewoners van die straten hebben hun bezorgdheid over het te drukke verkeer via een petitie verzameld en doorgegeven aan het stadsbestuur. Zo slikt de Grensstraat tijdens de spits tot 90% sluipverkeer, terwijl de rijbaan daar niet voor uitgerust is. Sinds enige tijd zoekt het doorgaand verkeer ook nieuwe sluiproutes, zoals de Louis Pasteurwijk en de Overwinningsstraat, waar het langs een kleuterschool raast. Er zijn na de signalen van de buurtbewoners wel enkele kleine dingen gebeurd, zoals het herschilderen van wegmarkeringen, maar meer heeft men sindsdien niet vernomen van de stad. In de media reageerde schepen Robbeets (sp.a) enkele weken geleden dat er op korte termijn geen grondige maatregelen te verwachten zijn (artikel HLN, 13/04/18), omdat men eerst de werken aan de Martelarenlaan wil afronden. Toon Martens (buurtbewoner en 26ste plaats op de lijst) : “We vinden dat de bewoners van deze buurt een beter antwoord verdienen op hun vragen, zoals minstens het beter handhaven en aangeven van de zone 30. Een aanzienlijk deel van de overlast is waarschijnlijk te wijten aan sluipverkeer. En ook als er veel autoverkeer is van mensen die in dit gebied tussen de twee steenwegen wonen is dat nog geen reden om niet te pleiten voor een aanpak van de hinder. De situatie verdient dus een structurele aanpak. Of anders gezegd: ook voor Kessel-Lo moet er een goed circulatieplan komen. Het voorstel van de Vectris-studie geeft daartoe een aanzet.” David Dessers (gemeenteraadslid): “Het is interessant te merken dat schepen Robbeets zegt dat er een circulatieplan voor Kessel-Lo op komst is. Sinds oktober is de CD&V blijkbaar geen voorstander meer van een circulatieplan voor Kessel-Lo (artikel HNB 13/10/17). Is dat dan de reden waarom de bewoners in deze en ook andere buurten zich maar gewoon moeten neerleggen bij de auto-overlast? Sprak schepen Robbeets namens het hele stadsbestuur of enkel namens zijn partij? Er zou minstens grondig moeten onderzocht worden of tijdelijke maatregelen al niet tot een verbetering kunnen leiden, en dat in een transparante communicatie met de bewoners. Groen is alleszins wel voorstander van een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo, opgebouwd in brede participatie, vertrekkend van de studie van Vectris.” David Dessers en Toon Martens   Steun jij ook onze petitie voor mobiliteitsplannen voor alle deelgemeenten? Teken dan hier.