Wijgmaal aan het woord

17 Maart 2015

Wijgmaal aan het woord | Donderdag 2 april 2015 Open inspraakavond 20?22 u: Open inspraakavond voor alle geïnteresseerden in de eetzaal van Vrije Basisschool De Twijg, Ursulinestraat 1

Groen vindt het belangrijk dat mensen hun mening kunnen zeggen over wat ze verwachten van de politiek in verband met hun wijk of dorp. Daarom nodigen we iedereen uit om die avond mee te komen nadenken en praten rond verschillende gesprekstafels.

Mogelijke Wijgmaalse onderwerpen die aan bod kunnen komen: het stationsgebouw, de mobiliteit, fietspaden en voetpaden, de spoorwegovergangen, de vliegtuigen, gemeenschapsruimtes, het nieuwe woonzorgcentrum, het kerkplein, de Hambosstraat, armoede, kinderen en jeugd, de ouderen, veiligheid ?  

De deelnemers kiezen zelf rond welke thema's ze willen praten.

De aanwezige groene gemeenteraadsleden luisteren graag naar jullie voorstellen en engageren zich om die het volgende jaar aan bod te brengen in de gemeenteraad van Leuven.

 

De inkom is vrij, maar laat indien mogelijk je komst weten via [email protected] .


Voor wie graag op de hoogte blijft van Wijgmaalse nieuwtjes en van wat Groen doet in en voor Wijgmaal is het zeker de moeite waard om af en toe te gaan kijken op de website www.hildevanwichelen.be . Na 2 jaar bevat deze website al 21 dossiers en 123 artikels over Wijgmaalse onderwerpen.